Keskon vertailukelpoinen myynti jatkoi kasvuaan kesäkuussa

Report this content

Kesko-konsernin myynti oli kesäkuussa 2021 yhteensä 1 073,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,4 % edellisestä vuodesta.

Keskon myynti kasvoi kesäkuussa vertailukelpoisesti 10,4 %. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 4,4 %, erityisesti Kespron myynti vahvistui. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi vertailukelpoisesti 15,3 %, kasvu jatkui kaikissa toimintamaissa. Autokaupassa myynnin kasvu, 27,9 %, jatkui vahvana”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli kesäkuussa 533,7 milj. euroa ja se kasvoi 4,4 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 1,5 %. Myynti kasvoi myös K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron myynti kasvoi 22,5 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli kesäkuussa 442,6 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 15,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 15,9 %, Suomessa myynti kasvoi 9,0 % ja ulkomailla 24,9 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 0,4 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 1,4 %.

Autokaupan myynti oli kesäkuussa 99,2 milj. euroa ja se kasvoi 27,9 %.

Kesko-konsernin myynti kesäkuussa oli 1 073,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,4 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa kesäkuussa 2021:

Kesäkuu 2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 533,7 +4,4 +4,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 220,9 +7,9 +8,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 221,7 -4,3 +24,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 442,6 +1,4 +15,3
Autokauppa yhteensä 99,2 +27,9 +27,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,8
Kaikki yhteensä 1 073,7 +4,9 +10,4
Suomi yhteensä 852,0 +7,6 +7,7
Muut maat yhteensä 221,7 -4,3 +24,9
Kaikki yhteensä 1 073,7 +4,9 +10,4

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa huhti-kesäkuussa 2021:

1.4.-30.6.2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 487,6 +3,1 +3,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 670,3 +14,7 +15,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 597,7 -7,1 +21,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 268,0 +3,3 +17,7
Autokauppa yhteensä 295,7 +50,9 +50,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,9
Kaikki yhteensä 3 045,4 +6,4 +12,1
Suomi yhteensä 2 447,7 +10,3 +10,5
Muut maat yhteensä 597,7 -7,1 +21,1
Kaikki yhteensä 3 045,4 +6,4 +12,1

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-kesäkuussa 2021:

1.1.-30.6.2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 2 857,4 +2,9 +2,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 1 206,0 +11,3 +11,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 1 019,5 -12,9 +16,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 2 225,6 -1,3 +13,4
Autokauppa yhteensä 560,1 +32,5 +32,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -11,5
Kaikki yhteensä 5 631,6 +3,5 +9,2
Suomi yhteensä 4 612,1 +7,9 +8,0
Muut maat yhteensä 1 019,5 -12,9 +16,3
Kaikki yhteensä 5 631,6 +3,5 +9,2

                     

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Kesäkuussa 2021 Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa oli yhtä monta toimituspäivää kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Norjassa toimituspäiviä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Huhti-kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa oli Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Norjassa toimituspäiviä yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa oli yksi toimituspäivä edellistä vuotta enemmän. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 %. Autokaupassa toimituspäivien määrällä tai ajoittumisella ei ole vastaavaa vaikutusta myyntiin.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antavat sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi