Keskon vertailukelpoinen myynti kasvoi helmikuussa

Report this content

Kesko-konsernin myynti oli helmikuussa 2021 yhteensä 797,9 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,0 % edellisestä vuodesta.

Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi selvästi. Toisaalta myynnin kehitykseen päivittäistavarakaupassa vaikutti koronarajoitusten jatkumisesta johtuva Kespron myynnin lasku. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu jatkui vahvana. Myös autokaupassa myynti kasvoi”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli helmikuussa 423,3 milj. euroa ja se kasvoi 0,2 %. Toimituspäiviä oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 6,9 %. Kespron myynti laski 24,2 %, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset, matkustusrajoitukset sekä etätyöskentely.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli helmikuussa 296,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 5,0 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 5,2 %, Suomessa myynti kasvoi 3,1 % ja ulkomailla 8,1 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 2,7 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 10,4 %. Kesko Senukai on raportoitu 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, mistä johtuen sen myynti ei sisälly helmikuun 2021 raportoituun myyntiin.

Autokaupan myynti oli helmikuussa 79,8 milj. euroa ja se kasvoi 11,8 %.

Kesko-konsernin myynti helmikuussa oli 797,9 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,0 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa helmikuussa 2021:

Helmikuu 2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 423,3 +0,2 +0,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 166,6 +3,7 +3,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 130,1 -23,7 +8,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 296,7 -10,4 +5,0
Autokauppa yhteensä 79,8 +11,8 +11,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,8
Kaikki yhteensä 797,9 -3,1 +3,0
Suomi yhteensä 667,9 +2,3 +2,1
Muut maat yhteensä 130,1 -23,7 +8,1
Kaikki yhteensä 797,9 -3,1 +3,0

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-helmikuussa 2021:

1.1.-28.2.2021 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 839,8 -2,1 -2,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 316,2 +0,5 +0,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 250,4 -26,8 +5,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 566,6 -13,8 +2,2
Autokauppa yhteensä 159,7 +2,8 +2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,6
Kaikki yhteensä 1 562,5 -6,3 -0,2
Suomi yhteensä 1 312,1 -1,0 -1,0
Muut maat yhteensä 250,4 -26,8 +5,3
Kaikki yhteensä 1 562,5 -6,3 -0,2

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta sekä ilman Kesko Senukaita.

Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät 2020 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuoden 2020 aikana rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on toteutunut Mark & Infra i Sverigen, Carlsen Fritzøen ja Bygg & Interiörin yritysostot ja Konekeskon Baltian liiketoimintojen myynti.

Helmikuussa 2021 Keskon päivittäistavarakaupassa oli yksi toimituspäivä edellistä vuotta vähemmän. Tammi-helmikuussa Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli toimituspäiviä kaksi edellistä vuotta vähemmän. Päivittäistavarakaupassa lauantait ovat tukkumyynnin toimituspäiviä toisin kuin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 %. Autokaupassa toimituspäivien määrällä tai ajoittumisella ei ole vastaavaa vaikutusta myyntiin.

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi