Keskon vertailukelpoinen myynti kasvoi tammikuussa

Report this content

Kesko-konsernin myynti oli tammikuussa 2018 yhteensä 824,9 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 7,9 %. Raportoitu kokonaismyynti laski 0,3 %. Toimituspäiviä oli Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yksi enemmän kuin edellisenä vuonna.

”Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti tammikuussa kaikilla toimialoilla. Myynnin kasvu oli vahvaa kaikilla strategisilla painopistealueilla", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli tammikuussa 415,3 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 9,6 %. Myynti kasvoi kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti tammikuussa kasvoi 3,9 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli tammikuussa 309,1 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 5,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 8,6 %, Suomessa myynti kasvoi 13,0 % ja ulkomailla 5,2 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti Suomessa kasvoi 11,0 % ja konekaupan myynti laski 67,1 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 8,5 %, mihin vaikutti edellisenä vuonna myydyt K-maatalous-liiketoiminta ja huonekalukauppa.

Autokaupan myynti oli tammikuussa 100,2 milj. euroa ja se kasvoi 10,2 %.

Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammikuussa 2018:

Tammikuu   2018 Vertailukelpoinen
Milj. e Muutos, % muutos, %
Päivittäistavarakauppa yhteensä 415,3 +3,9 +9,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi 151,3 -15,9 +5,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat 157,7 +0,0 +4,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 309,1 -8,5 +5,1
Autokauppa yhteensä 100,2 +10,2 +10,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,3
Kaikki yhteensä 824,9 -0,3 +7,9
Suomi yhteensä 667,1 -0,4 +8,9
Muut maat yhteensä 157,7 +0,0 +4,4
Kaikki yhteensä 824,9 -0,3 +7,9

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman edellisellä tilikaudella toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. 

Tammikuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 22 eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna.  

Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338.

Kesko Oyj

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa