Keskon vuosiraportti 2018 on julkaistu

Keskon vuosiraportti 2018 on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi. Raportti sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/tilinpaatos-ja-kertomukset. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/selvitykset.

Vuosiraportti on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona osoitteessa www.kesko.fi/vuosiraportit. Raportin Keskon suunta -osiossa käydään läpi Keskon strategiaa ja sen toteutusta. Riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamassa kestävän kehityksen osiossa kuvataan yhtiön ja sidosryhmien kannalta olennaisia vastuullisuuden osa-alueita ja niiden tuloksia.

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tilattavissa painotuotteena osoitteesta IR@kesko.fi. 

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.