Keskon vuosiraportti 2018 on julkaistu

Keskon vuosiraportti 2018 on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi. Raportti sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/tilinpaatos-ja-kertomukset. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat ladattavissa osoitteessa kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/selvitykset.

Vuosiraportti on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona osoitteessa www.kesko.fi/vuosiraportit. Raportin Keskon suunta -osiossa käydään läpi Keskon strategiaa ja sen toteutusta. Riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamassa kestävän kehityksen osiossa kuvataan yhtiön ja sidosryhmien kannalta olennaisia vastuullisuuden osa-alueita ja niiden tuloksia.

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tilattavissa painotuotteena osoitteesta IR@kesko.fi. 

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.