Keskon vuosiraportti 2020 on julkaistu

Report this content

Keskon vuosiraportti 2020 on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi. Raportti sisältää vuodelta 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja toimielinten palkitsemisraportin sekä osiot Keskon suunta ja kestävä kehitys.

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Vuosiraportin hallinnointia koskevassa osiossa on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka sisältää kuvauksen Keskon konsernihallinnosta, sekä toimielinten palkitsemisraportti.

Keskon suunta -osiossa käydään läpi Keskon strategiaa ja sen toteutusta. Riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamassa kestävän kehityksen osiossa kuvataan yhtiön ja sidosryhmien kannalta olennaisia vastuullisuuden osa-alueita ja niiden tuloksia.

Yllä mainitut raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa: Vuosiraportit (kesko.fi)

Kesko julkaisee vapaaehtoisesti taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) vaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on antanut yhtiölle ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Keskon ESEF-tilinpäätöksestä. Vapaaehtoisesti laadittu ESEF-raportti on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa: Vuosiraportit (kesko.fi)

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdejohtaja, Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

Liitteet

Kesko 2020 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Kesko 2020 Toimielinten palkitsemisraportti
Kesko 2020 Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
Kesko 2020 Keskon suunta
Kesko 2020 Kestävä kehitys
Kesko 2020 ESEF-tilinpäätös