Kruunuvuoren Satama Oy:stä Kesko Oyj:n tytäryhtiö

Report this content

Kesko Oyj, Keskon Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat tänään 28.5.2019 sopineet purkavansa Kruunuvuoren Satama Oy:n yhteisomistuksen. Samassa yhteydessä Ilmarinen on sopinut hankkivansa Kruunuvuoren Satamalta sen omistamat 3 438 885 Keskon A-osaketta. Kruunuvuoren Satama Oy:stä tulee Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö arviolta 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.

Kesko Oyj, Keskon Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat tänään 28.5.2019 sopineet järjestelystä, jolla Kruunuvuoren Satama Oy:n yhteisomistus puretaan. Ennen järjestelyn voimaantuloa Keskon omistus- ja ääniosuus vuonna 2010 perustetussa Kruunuvuoren Satamassa on ollut 49 %, Ilmarisen 33 % ja Keskon Eläkekassan 18 %. Järjestely saatetaan loppuun vaiheittain, ja Kruunuvuoren Satamasta tulee Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö arviolta 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.

Järjestelyssä Kesko ostaa Keskon Eläkekassalta tämän omistamat Kruunuvuoren Sataman osakkeet ja Kruunuvuoren Satama hankkii Ilmariselta Ilmarisen omistamat yhtiön osakkeet arviolta 2019 toisen vuosineljänneksen aikana. Kruunuvuoren Sataman omistukseen jäävät sen omistamat kiinteistöt ja muu omaisuus lukuun ottamatta 3 438 885 Keskon A-osaketta, jotka siirtyvät Ilmarisen omistukseen. Kruunuvuoren Sataman omistamien kiinteistöjen käypä arvo on noin 164 milj. euroa.

Kruunuvuoren Sataman pääasiallinen tarkoitus on omistaa, hallinnoida ja kehittää sen omistamia Kesko-konsernin käytössä olevia vähittäiskauppakiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Kesko-konsernin käyttöön vuokratut kiinteistöt on ennen järjestelyä käsitelty konsernitilinpäätöksessä IFRS 16 vuokrasopimukset –standardin mukaisesti. Järjestelyn toteutumisen jälkeen arviolta kesäkuun loppuun mennessä kiinteistöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen omistuskiinteistöinä. Keskon investoima rahoitus järjestelyn toteuttamiseksi on nettomääräisesti noin 56 milj. euroa. Poistuvien vuokrakustannusten positiivinen rahavirtavaikutus on vuositasolla noin 12 milj. euroa. Järjestely kasvattaa Keskon vertailukelpoista liikevoittoa vuositasolla noin 5 milj. euroa. Kesko kirjaa järjestelystä osakkuusyritystulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä noin 23 milj. euron tuoton. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiin.

Keskon Eläkekassa ja Ilmarinen ovat lisäksi sopineet Keskon Eläkekassan etuoikeudesta ostaa Ilmariselta Ilmarisen nyt hankkimaa määrää vastaava määrä Keskon A-osakkeita, mikäli Ilmarisen omistus Keskossa laskisi alle Ilmarisen nyt hankkimien Keskon A-osakkeiden määrän.

Lisätietoja antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 5322 113 ja lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puhelin 010 5322 206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Tilaa