• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Kutsu medialle: K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut Espoossa – uusi tierumpu Urbergan purolaaksossa parantaa uhanalaisten vaelluskalojen liikkumista

Kutsu medialle: K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut Espoossa – uusi tierumpu Urbergan purolaaksossa parantaa uhanalaisten vaelluskalojen liikkumista

Report this content

K-RYHMÄ MEDIAKUTSU 25.8.2021 1 (1)

WWF, K-ryhmä ja Järvikylä-Urberga-Niemi Tiehoitokunta kutsuvat median edustajat tiistaina 31.8.2021 klo 11.00 osoitteeseen Loojärventie 33, Espoo tutustumaan Urbergan purolaakson kunnostukseen ja uuteen tierumpuun, joka avaa merkittävästi elintilaa uhanalaisille vaelluskaloille. Samalla kuullaan ajankohtaisia kuulumisia alueen kalaston tilasta sekä vesistön hoidosta.

Espoon kalalajistoltaan rikkaissa virtavesissä liikkuu lukuisia vaelluskaloja, kuten meritaimenta, vaellussiikaa, vimpaa, ankeriasta ja ympyräsuisiin kuuluvaa nahkiaista. Vaelluskalakannat ovat uhanalaisia. Niitä voidaan auttaa poistamalla kutuvaellusta haittaavia esteitä sekä kunnostamalla koskialueita ja puroja.

Median kysymyksiin vastaavat puron varrella WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, tierummun lahjoittaneen Uponorin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Kainulainen, Onnisen Category Manager Anu Vehviläinen, sekä tiehoitokunnan Esa Riikonen. Medialla on mahdollisuus haastatella kunnostustöihin osallistuvia sekä kuvata puroaluetta ja uutta tierumpua.   

Tierummun vaihto on osa K-ryhmän ja WWF:n viisivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa avataan eri puolilta Suomea löytyviä kalojen vaellusesteitä yhdessä maa- ja vesialueenomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Ilmoittautumiset mediatilaisuuteen:
Brand Specialist Annukka Rautopuro, Kesko Oyj, p. 040 662 5661, annukka.rautopuro@kesko.fi

Mediatilaisuuden osoite ja linkki osoitteeseen:
Loojärventie 33, Espoo
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6677329.544176269&e=363081.95129492186&title=Looj%C3%A4rventie%2033&desc=Koskialueen%20ylitt%C3%A4v%C3%A4n%20Looj%C3%A4rventien%0Atierumpu%20muodostaa%20kaloille%20merkitt%C3%A4v%C3%A4n,%20ellei%20t%C3%A4ydellisen%20vaellusesteen.&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D

Lisätietoja:
Virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, WWF, p. 040 505 0620, manu.vihtonen@wwf.fi
Brand Specialist Annukka Rautopuro, Kesko Oyj, p. 040 662 5661, annukka.rautopuro@kesko.fi

K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF tekevät laajaa, monivuotista yhteistyötä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

kesko.fi/kalapolut 
wwf.fi/virtavesitalkoot/

Tilaa