• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Lähipalvelujen häviäminen on suomalaisille merkittävä ongelma – löytyykö ratkaisu ruokakaupasta?

Lähipalvelujen häviäminen on suomalaisille merkittävä ongelma – löytyykö ratkaisu ruokakaupasta?

Report this content

Suomalaiset kokevat palveluiden häviämisen lähialueelta lähes yhtä merkittäväksi ongelmaksi kuin ympäristön saastumisen – ja jopa merkittävämmäksi kuin ilmastonmuutoksen. Lähipalveluista selvästi tärkeimpinä pidetään terveydenhuoltoa ja ruokakauppaa. Tiedot selviävät K-ryhmän teettämästä tutkimuksesta*, jossa myös selvitettiin suomalaisten suhdetta omaan elinpiiriinsä ja sen palveluihin. Lisäksi visioitiin, minkälainen on tulevaisuuden moderni kyläkauppa.

– Suomalaiset ovat nykyään maailmankansalaisia, mutta siitä huolimatta omalla elinpiirillä ja sen palveluilla on selvästi yhä keskeinen merkitys ihmisten arjessa, K-Market-ketjun johtaja Jesper Åberg kertoo.

– Suomen laajimman lähikauppaverkoston myötä olemme vahvasti sitoutuneet pitämään yllä ja kehittämään suomalaisten tarvitsemia lähipalveluita. Kaupan kyljessä myös muita palveluita säilyy. Ylläpidämme verkostoamme ja rakennamme myös tulevaisuudessa uusia aikaansa seuraavia kylä- ja korttelikauppoja, Åberg toteaa.

­Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitkä lähialueen ongelmat huolestuttavat heitä eniten. Tutkimuksessa ympäristön saastumisen nosti tärkeimmäksi ratkaistavaksi ongelmaksi 47 prosenttia vastaajista ja lähipalveluiden häviämisen lähialueilta lähes yhtä moni, 45 prosenttia vastaajista. Näiden taakse jäivät niin ilmastonmuutos (44 %) kuin kasvava köyhyys Suomessa (39 %).

Tärkeimmistä lähipalveluista selvä näkemys

Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä erilaisista lähipalveluista olisivat heidän mielestään tärkeimpiä säilyttää mahdollisimman lähellä, kärkeen nousivat terveydenhuollon palvelut 92 prosentin sekä ruokakauppa 91 prosentin kannatuksella. Selvästi tärkeimmiksi koettujen palveluiden jälkeen tulivat listalla koulut (71 %) ja posti (62 %).

– Kaupoista on jo nyt tullut pienten taajamien monipuolisia palvelukeskuksia ja uskomme, että tulevaisuudessa lähikauppojen rooli kyläkeskusten palvelutarjonnan ylläpitäjänä kasvaa. Kaupat tarjoavat monia arkea helpottavia palveluita, kuten pakettipalvelun, postin sekä mahdollisuuden käteisnostoihin. Paikalliset asiakastarpeet huomioivat palvelut mahdollistavat elinvoimaiset lähikaupat ja -palvelut myös haja-asutusseudulla, Åberg toteaa.

Moderni kyläkauppa on kylän tai korttelin vilkas keskipiste

Osana tutkimusta visioitiin tulevaisuuden modernia kyläkauppaa. Työssä hyödynnettiin sekä tutkimuksen väittämien ja avointen vastausten analyysiä että asiantuntijahaastatteluja.

– Visiossamme moderni lähikauppa on uuden ajan kylän ja korttelin keskipiste: osa yhteisöä ja aktiivinen toimija, joka yhdistää lähialueen asukkaat. Kauppa voi tarjota ruoan lisäksi uudenlaisia palveluja ja toimia lähialueen asukkaiden kohtaamis- ja kokoontumispaikkana. Modernissa kyläkaupassa asiakkaat tunnetaan, minkä lisäksi kunkin kaupan valikoima ja palvelut ovat alueen ihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaiset. Lähikauppa on siis monella tavalla entistä lähempänä ihmistä ja hänen arkeaan, asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar K-ryhmästä summaa.

*K-ryhmän teettämään online-tutkimukseen vastasi keväällä 2018 yhteensä 1012 iältään 18–70-vuotiasta K-Plussa-asiakasta. Otos painotettiin jälkikäteen sukupuolen ja iän mukaan Suomen väestöä vastaavaksi. Online-tutkimuksen lisäksi tutkimuksen visioita koskevaan osioon haastateltiin paikallisuuden asiantuntijoita, visionäärejä ja K-Market-kauppiaita. Tutkimuksen on toteuttanut Frankly Partners.

Tutkimustulokset ovat tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa:
https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/lahikaupalla-on-keskeinen-rooli-hyvassa-arjessa


Lisätietoja:
Jesper Åberg, K-Marketin ketjujohtaja, K-ryhmä, p. 040 754 4964
Heidi Jungar, asiakasnäkemysjohtaja, K-ryhmä, p. 040 535 8524

Otto Heinonen, viestintäpäällikkö, p. 050 566 2236

K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi  

Tilaa

Multimedia

Multimedia