Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 1 950 B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepalkkiojärjestelmän 2014 - 2016 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksojen 2015 ja 2016 kohderyhmiin kuuluneille henkilöille.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 565 087 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa Senior Corporate Counsel Saara Helminen, puh. 010 53 22602.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.

Tilaa