Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 65 652 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017 kohderyhmässä mukana olleille Keskon johtoon kuuluville ja muille nimetyille avainhenkilöille.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 1.2.2018 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita siirtymävaiheen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintajakson 2017 ansaintakriteerien toteutumisen perusteella. 1.2.2018 julkistetussa tiedotteessa on ilmoitettu luovutettavien osakkeiden bruttoansainta (133 751 B-osaketta). Bruttoansainnasta on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osallistujille yhtiön B-osakkeina.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 499 435 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa Senior Corporate Counsel Saara Helminen, puh. 010 53 22602.

Kesko Oyj 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa