Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 351 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017 kohderyhmässä mukana olleelle Keskon avainhenkilölle.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 1.2.2018 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita siirtymävaiheen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintajakson 2017 ansaintakriteerien toteutumisen perusteella. Osakkeet luovutetaan Keskon yhtiökokouksen 4.4.2016 Keskon hallitukselle antaman luovutusvaltuutuksen perusteella. Keväällä 2018 toteutetuista aikaisemmista luovutuksista on kerrottu pörssitiedotteella 15.3.2018.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 499 084 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa Senior Corporate Counsel Saara Helminen, puh. 010 53 22602.

Kesko Oyj 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.

Tilaa