Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko Oyj on tänään luovuttanut yhteensä 2 759 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon hallituksen jäsenille. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 11.4.2018 päätökseen hallituksen vuosipalkkion maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla.

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 päätti, että noin 30 % Keskon hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina (pörssitiedote 11.4.2018). Keskon hallitus on päättänyt toteuttaa yhtiökokouksen päätöksen vuosipalkkioiden osake-osuuden maksamisesta luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-sarjan osakkeita hallituksella voimassa olevan, yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämän osakeantivaltuutuksen perusteella (pörssitiedote 25.4.2018). Kyseiset osakkeet on siirretty yhtiön hallituksen jäsenille tänään. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 524 585 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa