Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 814 B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepalkkiojärjestelman 2014-2016 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmien ansaintajaksojen 2015, 2016 ja 2017 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 1 001 399 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa