Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 375 B-osaketta (KESKOB) Keskon siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017 kohderyhmään kuuluneille henkilöille.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 1 001 774 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa