Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 71 432 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017-2018 kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 6.2.2019 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (PSP) ansaintajakson 2017-2018 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. 6.2.2019 julkistetussa tiedotteessa on ilmoitettu luovutettavien osakkeiden bruttoansainta (142 850 B-osaketta). Bruttoansainnasta on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osallistujille yhtiön B-osakkeina.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 930 342 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa