Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 71 432 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ansaintajakson 2017-2018 kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 6.2.2019 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (PSP) ansaintajakson 2017-2018 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. 6.2.2019 julkistetussa tiedotteessa on ilmoitettu luovutettavien osakkeiden bruttoansainta (142 850 B-osaketta). Bruttoansainnasta on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osallistujille yhtiön B-osakkeina.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 930 342 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Tilaa