Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 919 B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016, suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2017 sekä siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu ansaintajaksojen 2016 ja 2017 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 931 363 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Yrityksestä

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Tilaa