Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Oyj on tänään luovuttanut yhteensä 8 158 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Luovutus perustuu Keskon yhtiökokouksen 28.4.2020 päätökseen hallituksen vuosipalkkion maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla. 

Kesko Oyj:n hallitus päätti toteuttaa yhtiökokouksen 28.4.2020 päätöksen hallituksen vuosipalkkioiden maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla siten, että hallitus käyttää voimassa olevaa, yhtiökokouksen 28.4.2020 myöntämää osakeantivaltuutta ja luovuttaa kyseisen valtuutuksen mukaisesti hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Kesko Oyj:llä on hallussaan 3 341 126 omaa B-osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksestä on kerrottu pörssitiedotteella 28.4.2020.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Yrityksestä

K-ryhmän noin 43 000 hengen porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme kahdeksassa maassa. Autamme yli 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta.