Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 356 366 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 –ohjelman ansaintajaksojen 2019 ja 2020 kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille sekä RSP 2018-2020 –ohjelman ehtojen mukaisesti yhtiön avainhenkilöille.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 3.2.2021 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ansaintajaksojen 2019 ja 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella sekä RSP 2018-2020 –ohjelman ehtojen mukaisesti.

Tänään luovutettujen osakkeiden bruttomäärä PSP 2019-2022 –ohjelman osalta oli 686 358 ja RSP 2018-2020 –ohjelman osalta 26 308 B-osaketta. Bruttoansainnasta on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä (343 212 ja 13 154 B-osaketta) on suoritettu osallistujille yhtiön B-osakkeina.          

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 989 768 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi