Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko Oyj:lle on tänään palautunut vastikkeetta 4 304 B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelmien PSP 2018-2021 ja PSP 2019-2022 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu ansaintajaksojen 2018 ja 2019 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 968 664 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi