Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Report this content

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 1 500 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESKOB) Keskon RSP 2021 osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilölle.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 25.11.2022 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita RSP 2021 osakepalkkio-ohjelman perusteella.

Tänään luovutettujen osakkeiden bruttomäärä on 3 000 B-osaketta. Bruttoansainnasta on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä (1 500 B-osaketta) on suoritettu osallistujalle yhtiön B-osakkeina.         

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 620 361 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi