• news.cision.com/
  • K-ryhmä/
  • Neste K selvitti: Puolet naisista kuulee yhä nainen ratissa -vitsejä puolisolta tai työpaikalla

Neste K selvitti: Puolet naisista kuulee yhä nainen ratissa -vitsejä puolisolta tai työpaikalla

Report this content

Nainen ratissa -vitsit elävät sitkeästi niin liikenteessä kuin työpaikoilla, selviää Neste K:n tuoreesta kyselytutkimuksesta. Vitsejä kertovat niin miehet kuin naisetkin. Helsingin yliopiston sukupuolentutkija Elina Penttisen mukaan huumorilla on suuri vaikutus sukupuolistereotypioiden ylläpitämisessä ja jatkuvuudessa.

Liikenneasemaketju Neste K:n osana Nainen ratissa -kampanjaa teettämän kyselytutkimuksen* mukaan 44 % naisista on saanut osakseen nainen ratissa -vitsailua. Erityisesti vitsejä kuullaan puolison, työkavereiden ja ystävien suunnalta. Toisaalta lähes yhtä moni naisista, 39 %, ja miehistä 54 % myöntää itsekin vitsailleensa naisista ratissa.

Vitsejä kuulleista noin puolet suhtautuu niihin huvittuneesti ja vitsit ovat naurattaneet, kun taas puolet kokevat ärsyyntymistä. Osa tunnistaa piilottaneensa tilanteessa todelliset tunteensa: “Ärsytti, mutta aiheutti suojautumismekanismina nauramista. En kehdannut alkaa oikomaan asiaa aiheuttamalla pahaa mieltä. Olisi kyllä pitänyt, mutta en uskaltanut.”

Tutkimuksesta nousi esille myös, että miehistä jopa 40 % ja naisista 22 % uskoo sukupuolen vaikuttavan yksilön suoriutumiseen esimerkiksi auton ratissa, koulussa tai ruoanlaitossa. Kaikista vastaajista 31 % uskoo sukupuolen vaikuttavan suoriutumiseen elämässä. 

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Elina Penttisen mukaan naisten ajotaitoja vähättelevä asenne nousee kulttuurista, jossa taidot, osaaminen sekä asiantuntijuus liitetään miessukupuoleen.

"Tutkimustuloksista nousee esiin, kuinka tavanomaista ja arkista ’nainen ratissa’ -vitsailu on siitäkin huolimatta, että suurin osa vastaajista ei todellisuudessa usko sukupuolen vaikuttavan suoranaisesti osaamiseen. Mielenkiintoista olisi pohtia enemmänkin sitä, mitä vaikutuksia tällä huumorilla on ja mitä siitä seuraa, kuin mistä se nousee. Huumorilla on huomattavan suuri vaikutus sukupuolistereotypioiden ylläpitämisessä ja jatkuvuudessa”, kertoo Penttinen. 

Hän muistuttaa, että vähättelevä ja negatiivinen suhtautuminen naisiin voi mahdollisesti vaikuttaa myös siihen, hakeutuuko nuori nainen esimerkiksi ammattiautoilun alalle, vaikka se olisi ollut joskus kiinnostuksen kohde.

Ennakkoluulot ovat vahvistuneet vuodesta 2019 

Kyselyyn vastanneista naisista jopa 38 % on kokenut ennakkoluuloja ajotaitojaan kohtaan. 25–34 -vuotiaista niitä on kohdannut jopa 44 %**. Määrä on jopa lisääntynyt vuoteen 2019 verrattuna, jolloin kyselytutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran. Tuolloin 33 % naisvastaajista kertoi kohdanneensa ennakkoluuloja ajotaitoihin liittyen***. Ennakkoluuloja tunnistetaan erityisesti lähipiirissä: puolison, ystävien ja sukulaisten suunnalta. 

“Aloitimme Nainen ratissa -kampanjan vuonna 2019, tavoitteenamme murtaa sanapariin liittyviä ennakkoluuloja ja tutkia niiden vaikutuksia naiskuljettajiin. Kuten tämän vuoden tuloksetkin todentavat, ennakkoluulot ja -asenteet muuttuvat hitaasti. Siksi koemme tärkeänä nostaa aiheen keskusteluun yhä uudelleen”, kertoo Neste K:n markkinointipäällikkö Niina Lindholm

“Halusimme tarttua tähän aiheeseen, koska meille nainen ratissa on yksiselitteisesti positiivinen asia. Ratissa oleminen kuvastaa ohjien ottamista, vahvuutta, rohkeutta ja voimaa. Haluamme liittää nämä mielikuvat myös kampanjan aiheena olevaan sanapariin", jatkaa Nesteen markkinointipäällikkö Tytti Stranding

*Tutkimus toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 7.-21.2.2021. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-75-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

**Tutkimus toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 21.-25.1.2021. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-75-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

***Neste K:n teettämään online-tutkimukseen vastasi K-Kylä-asiakasyhteisössä helmikuussa 2019 yhteensä 1132 iältään 18–70 -vuotiasta K-Plussa-asiakasta. Tutkimus toteutettiin valtakunnallisesti edustavana otoksena. Tutkimuksen toteutti K-ryhmä tutkimusyritys Nepan kanssa.

Lisätietoja:
Neste K, markkinointipäällikkö, Niina Lindholm, p. 050 522 1755.
Neste, Marketing & Services, markkinointipäällikkö, Tytti Stranding. Nesteen mediapuhelin, p. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).
Elina Penttinen, sukupuolentutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto, p.050 416 0478

Neste K 
Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. 

Tilaa

Multimedia

Multimedia