Siwoja ja Valintataloja koskevat yt-neuvottelut päättyivät

LEHDISTÖTIEDOTE 23.2.2017  

Kesko on saanut päätökseen Siwoja ja Valintaloja koskevat yhteistoimintaneuvottelut.  Neuvottelujen lopputuloksena kauppatoiminta loppuu 51 kaupassa. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston myytäviksi edellyttämien kauppojen osalta. Näiden kauppojen myynnistä käydään edelleen neuvotteluja riippumattoman asiantuntijan johdolla, ja osan näistä kaupoista odotetaan siirtyvän liiketoimintakaupalla kilpailijoiden omistukseen.   

Siwojen ja Valintatalojen integroiminen osaksi K-Market-verkostoa etenee. Siwoja ja Valintataloja on muutettu K-Marketeiksi jo yli 320, ja muutokset jatkuvat kevääseen 2017. Yhteensä K-Marketeiksi muuttuu yli 400 Siwaa ja Valintataloa, ja kaupat siirretään asteittain kauppiaille seuraavan kahden vuoden aikana.

Osassa Siwoja ja Valintataloja on jouduttu selvittämään, onko toimintaa tulevaisuudessa mahdollista jatkaa osana K-Market-verkostoa kannattavasti. Kauppaverkoston tulevaisuutta koskevat, 9.1.2017 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on nyt saatu päätökseen.

Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena kauppatoiminta loppuu 51 Siwassa ja Valintatalossa. Kaupoissa työskentelevien 206 työntekijän työsuhde päättyy. Tavoitteena on tarjota irtisanomisen kohteeksi joutuneille työntekijöille työtehtäviä muista K-Market Oy:n ketjujohdetuista kaupoista tai Kesko-konsernin muista toiminnoista. Kesko-konsernissa on tällä hetkellä avoinna noin 110 työpaikkaa ja koko K-ryhmässä tavanomaisesti yhteensä useita satoja työpaikkoja. Kaupan alan työllistymistilannetta pidetään pääosin hyvänä.

"Suomen Lähikauppa oli taloudellisissa vaikeuksissa ennen yritysostoa, ja yli 600 lähikaupan verkosto oli vaarassa poistua markkinoilta. Me olemme tyytyväisiä, että pystymme muuttamaan yli 400 entistä Siwaa ja Valintataloa K-Marketeiksi ja vahvistamaan kuluttajien arvostamia lähikauppapalveluja", sanoo Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

"Tavoitteenamme on pitää lähikauppaverkostomme mahdollisimman laajana. Olemme rakentamassa Suomen ylivoimaisesti laajinta lähikauppaverkostoa, joka koostuu lähes 1000 lähikaupasta, ja joka työllistää lähes 8500 kaupan alan ammattilaista. Valitettavasti Suomen Lähikaupalta tulleessa verkostossa on mukana kauppoja, joissa emme ole löytäneet keinoa jatkaa liiketoimintaa kannattavasti. Esimerkiksi kasvukeskusten vetovoima on vaikuttanut siihen, että kaikilla pienemmillä paikkakunnilla asiakkaita ei välttämättä ole pienellekään kaupalle riittävästi. Osassa nyt suljettavista kaupoista olisi ollut myös liian suuri investointitarve suhteessa odotettavissa olevaan myyntiin. Vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että tulevaisuuden K-Market-ketju on elinvoimainen ja kannattava", jatkaa Jorma Rauhala.

KKV-kaupoista neuvottelupäätös, myyntineuvottelut jatkuvat edelleen

Kauppaverkostossa jatkamisen edellytyksistä on neuvoteltu myös niissä 60 kaupassa, joista Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) velvoitti Keskoa luopumaan hyväksyessään viime vuonna Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan. Neuvotteluja kauppojen myynnistä on käyty eri tahojen kanssa, ja niitä jatketaan edelleen aktiivisesti riippumattoman asiantuntijan johdolla. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena KKV:n myytäväksi määräämien kauppojen 212 työntekijää koskee irtisanominen, joka peruuntuu, mikäli kauppa saadaan myytyä kilpailijalle.

"Arviomme on, että osassa KKV:n myytäväksi määräämissä kaupoissa tilanne tulee kevään mittaan muuttumaan, sillä käymme niistä parhaillaan myyntineuvotteluja riippumattoman asiantuntijan johdolla. Pidämme hyvin todennäköisenä, että pääsemme sopimukseen useista myyntikohteena olevista kaupoista, jolloin kaupat sekä niissä työskentelevä henkilökunta siirtyvät liikkeenluovutuksella uudelle omistajalle. Suunnitelmissamme on myös, että joitakin kauppoja tullaan muuttamaan K-Marketeiksi kevään 2017 aikana, mikäli niille ei löydy määräajassa ostajaa", Jorma Rauhala kertoo. 

Kymmenien miljoonien investoinnit lähikauppaverkostoon

Siwojen ja Valintatalojen hankinnan myötä Kesko on kasvanut strategiansa mukaisesti lähimarkkinassa ja käynnistänyt suomalaisten kuluttajien arvostamien lähikauppapalvelujen parantamisen. Kesko investoi lähivuosina sekä nykyverkostoon että uuteen kauppaverkostoon useita kymmeniä miljoonia euroja. Samalla kun Siwoja ja Valintataloja muutetaan K-Marketeiksi, uudistetaan myös koko K-Market-ketju.

LISÄTIETOJA:
Matti Mettälä, henkilöstöjohtaja, Kesko Oyj, p. 010 53 22200
Jesper Åberg, johtaja, K-Market-ketju, Keskon päivittäistavaratoimiala, p. 010 53 28940
Karoliina Partanen, viestintäjohtaja, Keskon päivittäistavaratoimiala, p. 010 53 22231

K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-Citymarket, K-Supermarket ja K-Market. K-ruokakaupat ovat alansa vastuullisimpia maailmassa. Lisäksi vahvuuksia ovat ylivoimaiset tuoreosastot, ammattitaitoinen palvelu, laajimmat valikoimat, suomalaiset tuotteet ja Pirkka. K-ruokakaupat ovat sekä laadukkaita että edullisia.

Suomen Lähikaupan hankinnan ja laajan K-Market-uudistuksen myötä suomalaisten kuluttajien arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. K-Market-ketjun uudistus etenee vauhdilla, ja kaikki K-Marketit, Siwat ja Valintatalot uudistetaan yhtenäisen ketjubrändin alle. Koko ketju on uudistettu vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Avainsanat:

Tilaa