Aloitamme sähkölinjojen puuston raivaukset

Report this content

Sähköntoimituksen varmistamiseksi teemme touko-syyskuun aikana sähkölinjojen puuston raivausta ja oksintaa.

Raivausalue on suoraan johdon alapuolella. Pienjännitejohdoilla puustoa raivataan noin metrin leveydeltä ja keskijännitejohdon alta noin kymmenen metrin alueelta. Vierimetsän reuna-alue oksitaan ja vaaraa aiheuttavat puut poistetaan. Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle ja se jää maastoon.   

Tarkat aluetiedot ja raivauksien eteneminen löytyy verkkosivuiltamme Sähköverkon työmaat -kartalta näkymästä Linjaraivaukset. 

Lisätietoja Kajaven teknisestä palvelusta 0800 9 2200 arkisin klo 8-16. 

Tilaa

Multimedia

Multimedia