• news.cision.com/
  • Kajave/
  • Loiste Sähköverkon hinnoittelu 5,8 miljoonaa alle sallitun tason vuonna 2016

Loiste Sähköverkon hinnoittelu 5,8 miljoonaa alle sallitun tason vuonna 2016

Report this content

Energiaviraston julkaiseman laskelman mukaan Loiste Sähköverkon hinnoittelu on ollut kohtuullista. Alijäämä oli -5 843 (t€) alle sallitun tason ensimmäisen valvontajakson eli vuoden 2016 osalta.

Energiavirasto julkaisi alustavat luvut verkkoyhtiöiden kohtuullisen hinnoittelun ensimmäiseltä valvontajaksolta. Energiavirasto valvoo yhtiöiden hinnoittelua ja meneillään oleva valvontajakso on nelivuotinen 1.1.2016-31.12.2019.

Jakson yhteenlaskettu tulos määrittää sen, onko yhtiö ollut kohtuullisen tuoton suhteen yli- tai alijäämäinen kyseisellä valvontajaksolla. Mahdollisen ylituoton verkkoyhtiö joutuu palauttamaan korollisena asiakkailleen seuraavan jakson aikana. Energiavirasto vahvistaa meneillään olevan valvontajakson tuotot aikaisintaan vuonna 2020.

Verkkoa uusitaan nopeammalla aikataululla

Vuoden vaihteen tykkylumesta ja kuurasta johtuvista keskeytyksistä kärsi kokonaisuudessaan noin 20 % verkkoalueen asiakkaista. Viime vuosina tehdyt merkittävät investoinnit mm. uusiin sähköasemiin ja taajamien kaapelointiin rajasi keskeytykset alueille, joissa on pääosin 70-luvulla rakennettua verkkoa.

Suurhäiriöstä tehdyn jälkianalyysin perusteella sekä alijäämäisen valvontakauden jälkeen Loiste Sähköverkon investointitahtia toimitusvarmuuteen on päätetty nopeuttaa. Toimitusvarmuusvelvoitteiden lunastamiseksi maaseutuverkon keskeisimmät metsässä sijaitsevat runkolinjat uusitaan ilmajohtoina teiden varsiin ja taajamien kaapelointia jatketaan.

Lisätietoja toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466.

Energiaviraston tiedote

Energiaviraston laskelma kaikkien yhtiöiden osalta

Tilaa

Multimedia

Multimedia