Loiste Sähköverkon hinnoittelu 5,8 miljoonaa alle sallitun tason vuonna 2016

Energiaviraston julkaiseman laskelman mukaan Loiste Sähköverkon hinnoittelu on ollut kohtuullista. Alijäämä oli -5 843 (t€) alle sallitun tason ensimmäisen valvontajakson eli vuoden 2016 osalta.

Energiavirasto julkaisi alustavat luvut verkkoyhtiöiden kohtuullisen hinnoittelun ensimmäiseltä valvontajaksolta. Energiavirasto valvoo yhtiöiden hinnoittelua ja meneillään oleva valvontajakso on nelivuotinen 1.1.2016-31.12.2019.

Jakson yhteenlaskettu tulos määrittää sen, onko yhtiö ollut kohtuullisen tuoton suhteen yli- tai alijäämäinen kyseisellä valvontajaksolla. Mahdollisen ylituoton verkkoyhtiö joutuu palauttamaan korollisena asiakkailleen seuraavan jakson aikana. Energiavirasto vahvistaa meneillään olevan valvontajakson tuotot aikaisintaan vuonna 2020.

Verkkoa uusitaan nopeammalla aikataululla

Vuoden vaihteen tykkylumesta ja kuurasta johtuvista keskeytyksistä kärsi kokonaisuudessaan noin 20 % verkkoalueen asiakkaista. Viime vuosina tehdyt merkittävät investoinnit mm. uusiin sähköasemiin ja taajamien kaapelointiin rajasi keskeytykset alueille, joissa on pääosin 70-luvulla rakennettua verkkoa.

Suurhäiriöstä tehdyn jälkianalyysin perusteella sekä alijäämäisen valvontakauden jälkeen Loiste Sähköverkon investointitahtia toimitusvarmuuteen on päätetty nopeuttaa. Toimitusvarmuusvelvoitteiden lunastamiseksi maaseutuverkon keskeisimmät metsässä sijaitsevat runkolinjat uusitaan ilmajohtoina teiden varsiin ja taajamien kaapelointia jatketaan.

Lisätietoja toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466.

Energiaviraston tiedote

Energiaviraston laskelma kaikkien yhtiöiden osalta

Yrityksestä

Kajave Oy on osa Loiste-konsernia Kajave Oy palvelee asiakkaitaan sähkön jakelussa Kainuun ja osittain Pohjois-Pohjanmaan verkkoalueella. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön toimittamisesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste on suomalainen energiakonserni sadan vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin energiaa, parempaa arkea. Meillä on 200 000 asiakasta ja vuonna 2019 liikevaihtomme oli yli 156 M €. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Loiste Lämpö Oy vastaa kaukolämmön myynnistä ja jakelusta Kajaanin alueella. Loiste Sähkönmyynti Oy myy sähköä valtakunnallisesti. Kuulumme maamme suurimpien energiamyyjien joukkoon.

Tilaa

Multimedia

Multimedia