Loiste Sähköverkon vuoden suurin investointi on Kajaanin Rouvankankaan uusi sähköasema ja maakaapelointi

Sähköntoimitusvarmuutta parannetaan Uuden Sairaalan ja Prikaatin alueille

Loiste Sähköverkko Oy investoi verkostoon tänä vuonna yhteensä 20,5 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu jakeluverkkoon. Investointitasoa on nostettu kaksi miljoonaa euroa toimitusvarmuuden parantamisen nopeuttamiseksi. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi on Hyrynsalmen Istonpitkä -hanke, jossa Hyrynsalmen taajaman itäosa maakaapeloidaan kokonaan.

Investointitaso nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa, jolla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta asiakkaillemme. Lain mukaan myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eikä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä.

Jo yli 15 vuotta jatkunut korkea investointitaso johtuu 60- ja 70-luvuilla rakennettujen laajojen verkostoalueiden uusimistarpeesta ja panostuksista sähkön toimitusvarmuuteen.

Älykäs sähkömittari mahdollistaa monia uusia palveluja

Kaikilla Loisteen sähköverkkoon liittyneillä asiakkailla on älykäs tuntiluettava sähkömittari. Asiakkaat voivat seurata sähkönkäyttöään sekä kilowattitunteina että euroina netissä Oma Energia -palvelussa. Ensimmäiset etäluettavat sähkömittarit asennettiin jo 1990-luvun puolella ja vanhimpia etämittareita on aloitettu korvaamaan uusilla vuodesta 2013 alkaen.

Osa uusista mittareista on myös etäohjattavia ja ne voidaan kytkeä verkosta pois ja takaisin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Etäohjaus parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua sekä säästää kustannuksia.

Uusi mittari pystyy lähettämään tietoja sähköverkon käyttökeskukselle ja toimii siten osana pienjänniteverkon valvontaa ja nopeuttaa vian korjausta.

Ennätys työllistävissä tunneissa

Viime vuonna Loisteen henkilöstön sekä haastavissa maasto- ja sääolosuhteissa työmailla työskentelevien kumppaneiden sekä urakoitsijoiden tuntimäärä oli yhteensä noin 280 000 h, joka on kaikkien aikojen suurin. Työtapaturmissa olemme saavuttaneet 0-tason jo kahtena vuonna peräkkäin.

Älykäs sähköverkko rakentuu edistyksellisten teknisten laitteiden, automaation ja osaavan henkilöstön yhteistuloksena. Sähköverkon uusimisen lisäksi Loiste Sähköverkko on parantanut sähkön toimitusvarmuutta rakentamalla uutta alueverkkoa ja uusia sähköasemia, lisäämällä verkostoautomaatiota, uusimalla viestiverkkoa ja tuomalla sähkömittareihin viantunnistusominaisuuksia sekä kehittämällä tietojärjestelmiä. Sen lisäksi yritys huolehtii oman ja yrityskumppaneiden henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

LIITE: Yhteenveto Loisteen verkkoinvestoinneista

Loiste Sähköverkkouutiset 2018

Lisätietoja

kehityspäällikkö Jussi Niskanen puhelin 050 322 2366
verkostopäällikkö Jouni Huusko, puhelin 0500 296 593

Yrityksestä

Kajave Oy on osa Loiste-konsernia Kajave Oy palvelee asiakkaitaan sähkön jakelussa Kainuun ja osittain Pohjois-Pohjanmaan verkkoalueella. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön toimittamisesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste on suomalainen energiakonserni sadan vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin energiaa, parempaa arkea. Meillä on 200 000 asiakasta ja vuonna 2018 liikevaihtomme oli yli 121 M €. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Loiste Lämpö Oy vastaa kaukolämmön myynnistä ja jakelusta Kajaanin alueella. Loiste Sähkönmyynti Oy myy sähköä valtakunnallisesti. Kuulumme maamme suurimpien energiamyyjien joukkoon.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Työtapaturmissa olemme saavuttaneet 0-tason jo kahtena vuonna peräkkäin.
Tweettaa