• news.cision.com/
  • Kajave/
  • Piiparinmäki-Murtomäki tuulipuistoon liittyvän sähkölinjan puuston hakkuutyöt alkoivat

Piiparinmäki-Murtomäki tuulipuistoon liittyvän sähkölinjan puuston hakkuutyöt alkoivat

Report this content

Ilmattaren tuulipuiston verkonrakentamishanke on edennyt tulevan sähkölinjan raivaukseen ja puuston poistoon. Lopullisia investointipäätöksiä voimajohdosta ja tuulipuistosta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Kokonaisuus tulisi olemaan yksi Suomen suurimmista tuulipuistoista.

 

40 kilometrin pituisen 110 kV voimajohdon ja kolmen 110/33 kV sähköaseman hankinnoista on julkaistu erilliset EU-tason ilmoitukset. Hankintojen yhteisarvo on yli 10 miljoonaa euroa. Hankintailmoitus ei vielä sido tekemään urakkasopimuksia.

"Piiparinmäki-Murtomäki on yksi merkittävimpiä investointeja suomalaiseen energiantuotantoon. Se parantaa kotimaisen puhtaan energian saatavuutta sähkömarkkinoilla suuresti. Hankkeen investointivalmistelut etenevät suunnitellusti," Ilmatar Energy Oy:n toimitusjohtaja Erkka Saario sanoo. 

"Olemme erittäin mielissämme saadessamme tehdä Loisteen kanssa yhteistyötä hankkeen verkkoliitynnän osalta ja uskomme, että molemmat osapuolet saavuttavat erinomaisen lopputuloksen sen seurauksena."

Tuulipuisto kytkeyy Loiste Sähköverkon rakennettavaan alueverkkoon, ja samalla johtoyhteydellä saadaan varmistettua siirtoyhteys Loiste Sähköverkon Kestilän ja Pyhännän sähköasemille. Ilmatar ja Loiste ovat alustavasti sopineet verkkoliitynnän toteuttamisesta.

"Olemme tyytyväisiä, että hanke etenee. Tuulipuisto lisää merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoa Kainuussa. Hanke on merkittävä Loiste Sähköverkolle, mutta toisi paikkakunnille myös aluetaloudellista hyötyä ja työllisyyttä," Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen toteaa.

Kokonaisuus tulisi olemaan yksi Suomen suurimmista tuulipuistoista

Piiparinmäen-Murtomäen projektiin kuuluu kaksi tuulipuistoa, joiden yhteenlaskettu sähköteho on jopa 250 MW:a ja tuotettu sähköenergia vastaa määrältään koko Kainuun sähkönkulutusta. Kainuun ensimmäisen tuulipuiston Kivivaara-Peuravaaran vastaava teho on 90 MW.

Tällä hetkellä Suomen suurimmat tuulipuistot ovat Energiaviraston ylläpitämän voimalaitosrekisterin mukaan hieman yli 100 MW.

Piiparinmäessä on 41 turbiinipaikkaa ja Murtomäessä 9 turbiinipaikkaa. Rakennettavien tuulivoimaloiden kärkikorkeus saa olla korkeintaan 230 metriä. Pyhännän ja Kajaanin kaavat ja rakennusluvat Piiparinmäen 41 turbiineille ovat lainvoimaiset, mutta Murtomäen kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen toukokuussa 2018.

Lisätietoja

Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puh.  050 5510 466

Ilmatar Energy Oy, CEO Erkka Saario, puh 040 355 7007

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Tuulipuisto lisää merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoa Kainuussa. Hanke on merkittävä Loiste Sähköverkolle, mutta toisi paikkakunnille myös aluetaloudellista hyötyä ja työllisyyttä," Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen toteaa.
Tweettaa