Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa Kajaanin taajamassa

Report this content

Loiste Sähköverkko on aloittanut maakaapelointityömaat Prikaati - Vimpelinvaara - Huuhkajanvaara sekä Hetteenmäki - Suvantola - Kontiosaari -alueillaKaapelointityöt alkoivat kesäkuussa ja kestävät viimeistelytöineen lokakuun loppuun.

 

Rakennamme säävarmaa verkkoa ja muutamme kaupunkialueilla sijaitsevat ilmajohdot maakaapeleiksi. Työmaat sijoittuvat pääasiassa Vimpelin ja Pöllyvaaran ulkoilureittien ja latupohjien varteen sekä lähellä sijaitsevien asuinalueiden kevyen liikenteen väylille.

Kulku estyy väliaikaisesti urakoiden aikana​

Kaivuutöiden vuoksi urakoitsijat joutuvat tekemään väliaikaisia kulkujärjestelyjä alueiden asukkaita ja ulkoilureiteillä liikkuvia varten. Maastossa tehdään myös kallionlouhintaa, jonka aikana joudumme sulkemaan osan kulkureiteistä kokonaan. Käyttökieltoaika on kerrottu sulkupuomien infokylteissä, joissa on myös tiedot maakaapeloinnin aikatauluista sekä urakoitsijan työnjohtajan yhteystiedot. Ajantasaisinta tietoa työmaan edistymisestä voi tiedustella työjohtajalta.

Hankealueiden vanha ilmajohtoverkko puretaan ja purkutyöt jatkuvat talvella 2020. Purettujen ilmajohtojen materiaalit kierrätetään osin romuksi ja uusimmat verkkokomponentit hyödynnetään kunnossapitokorjauksissa.

Ilmoitamme suunnitelluista sähköntoimituksen keskeytyksistä suoraan alueen asiakkaille. Pahoittelemme kaapelointityömaista aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja

Loiste Sähköverkko Oy

Liiketoimintapäällikkö Jouni Huusko puh. 0500 296 593, jouni.huusko@loiste.fi

Rakennuttajakonsultti Kari Hakkarainen puh. 050 408 7001, kari.hakkarainen@loiste.fi

LIITTEET: Maastokartat maakaapelointialueista

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Purettujen ilmajohtojen materiaalit kierrätetään osin romuksi ja uusimmat verkkokomponentit hyödynnetään kunnossapitokorjauksissa.
Tweettaa