Sähköturvallisuusriskit huomioitava kaivu- ja metsätöissä

Report this content

Kaivutyösesongin lähestyessä Loiste Sähköverkko Oy muistuttaa työkohteiden läheisyydessä sijaitsevien maakaapeleiden ja ilmajohtojen mahdollisista turvallisuusriskeistä. Kaivutyöstä kaapelien läheisyydessä on aina tilattava kaapelinnäyttö vähintään kolme työpäivää ennen kaivun aloittamista. Tarvittaessa Loiste Sähköverkko kytkee kaapelit jännitteettömäksi ennen kaivun aloittamista.
 

– Yhtiömme kaapelinäyttöpalvelusta kaivutyön tekijä saa maksutta tiedot työkohteen läheisyydessä sijaitsevista kaapeleista ja tarvittaessa käymme näyttämässä niiden sijainnin maastossakin. Puunkaato-palvelustamme saa tarvittaessa apua ilmajohtojen läheisyydessä olevien puiden kaatoon. Lisäksi annamme työn suorittajalle tarpeelliset ohjeet vaaran välttämiseksi, kertoo Ismo Reinikka Loiste Sähköverkolta.
 
Vuonna 2013 voimaan tullut laki velvoittaa kaivutyöhön ryhtyjää aina selvittämään, sijaitseeko kaivualueella maakaapeleita tai muita maanalaisia rakenteita. Mikäli kaivutyön yhteydessä maanalaiset rakenteet vioittuvat, kaivutyöntekijän on lain mukaan maksettava mahdollisesti useisiin tuhansiin euroihin nousevat korjauskustannukset. Sama vastuu koskee myös puunkaatoa sähkölinjan läheisyydessä. Loiste Sähköverkko antaa tarkempaa tietoa työskentelyalueella olevien ilmajohtojen jännitteestä ja tarvittavista varoetäisyyksistä.
 
Mikäli kaivutyötä tehdään alle metrin päässä maakaapelista, tulee työ tehdä käsikaivuna. Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen maakaapeleita, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi paikalliselle sähköverkkoyhtiölle ja pyytää ohjeita. Jos kyseessä on esimerkiksi valokuitukaapeli, kaivajaa pyydetään olemaan yhteydessä vastaavasti paikalliseen teleyhtiöön. Ilman näiden yhtiöiden lupaa kaapeleihin ei pidä koskea eikä niitä saa siirrellä.
 
Jos kaikista varotoimenpiteistä huolimatta töissä käy vahinko, maakaapelin ja sähköjohdon läheisyydestä on poistuttava välittömästi. Turvallisin poistumistapa on tasajalkaa tai yhdellä jalalla loikkien, jotta vältetään hengenvaarallisen askeljännitteen syntyminen. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi verkkoyhtiölle, vaikka kaapeli tai ilmajohto ei olisi näkyvästi vaurioitunut. Esimerkiksi kova paine ja ohut viiltokin voi aiheuttaa maakaapeliin piilevän vian.
 
Loisteen sähköverkkoalueella maksuttoman kaapelinäytön voi tilata numerosta 050 5511 170 arkisin klo 7.00–15.30 ja puunkaatoavun numerosta 0800 9 2200. Molemmat palvelut pyydetään tilaamaan kolme päivää ennen työn aloittamista.

Lisätietoja käyttöpäällikkö Ismo Reinikka, puhelin 050 589 2104.

Avainsanat:

Tilaa