Vaikea lumitilanne Kainuussa vaikutti Loiste-konsernin tulokseen

Report this content

Loiste-konserni teki vuonna 2017 kohtuullisen hyvän tuloksen huolimatta joulukuun poikkeuksellisesta tykkylumitilanteesta. Konsernin tulokseen olennaisesti vaikuttavia asioita ovat sähkön tukkumarkkinahinta, sääilmiöt ja lämpötila. Loisteen vuosi 2017 alkoi hyvin, mutta joulukuun tykkylumihaasteet verottivat liikevoittoa noin kaksi miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 yhtiön toimitusjohtaja vaihtui, kun Reino Huusko aloitti konsernin toimitusjohtajana kesäkuussa. Samassa yhteydessä Heikki Juntunen nimitettiin Loiste Sähköverkon toimitusjohtajaksi.

Konsernin liikevaihto laski jonkin verran (23,8 M€) edellisvuodesta ollen 120,3 M€ (144,1 M€). Liikevoitto oli 11,0
(11,6 M€) ja investoinnit olivat 17,7 M€ (31,0 M€).

Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto avattiin

Suurin yksittäinen investointi oli Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto, joka valmistui vuoden 2017 lopussa. Kolmenkymmenen tuulivoimalan puisto on ensimmäinen Kainuussa ja avajaisiin osallistui arviolta 1500 ihmistä. Tuulipuiston tuotantoteho on 90 MW ja sen työllistävä vaikutus oli merkittävä jo rakennusvaiheessa. Lisäksi pysyviä työpaikkoja syntyi huoltoyksikköön Hyrynsalmelle.

Loisteen sähköverkkoalue on 7,2 % Suomen pinta-alasta

Loiste Sähköverkko jatkoi laajan sähköverkkoalueensa (13 300 km johtoa) kehittämistä täyttääkseen sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset. Työmaiden turvallisuus oli toimialan huippuluokkaa. Vuonna 2017 ei sattunut yhtään työtapaturmaa, joka olisi johtanut sairauspoissaoloon (TRIF).

- Ylläpidämme ja kunnostamme sähköverkkoa Energiaviraston hyväksymän suunnitelman mukaisesti mahdollisimman häiriöttömän ja turvallisen sähköntoimituksen takaamiseksi asiakkaillemme. Taajamien sähköverkot ja niitä syöttävät sähköjohdot pääosin maakaapeloidaan ja muilla alueilla ilmajohtoja siirretään metsistä teiden varsiin, toimitusjohtaja Heikki Juntunen kiteyttää.

Loiste Sähköverkon liikevaihto vuonna 2017 oli 41,8 M€ (41,4 M€). Sähköverkossa siirretty sähkömäärä oli yhteensä 809 GWh (805 GWh).  Asiakasta kohden laskettu sähkön jakelun keskeytysaika oli koko vuoden osalta 296 min (147 min).

Loiste Sähköverkko Oy investoi vuonna 2017 yhteensä 16,7 M€ (19,1 M€). Suurimmat voimajohto- ja sähköasema-investoinnit olivat Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv:n voimajohdon valmistuminen, Puolangan sähköaseman peruskorjaus sekä Sotkamo Silverin sähköaseman täydentäminen.

Kaukolämpöverkostoa kunnostettiin Kajaanin keskustassa

Kaukolämpöä myytiin 287 GWh (277 GWh). Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 18,3 M€ (18,2 M€).  Loiste Lämmön kaukolämpö on hinnaltaan edelleen hyvällä tasolla, ollen valtakunnan keskitasoa. Uusiutuvan energian osuus oli 70 % hankitusta lämmöstä.

Merkittävin ja näkyvin investointi oli kaukolämpöverkoston saneeraus Kajaanin keskustassa, jolla vahvistettiin kaukolämmön toimitusvarmuutta Kajaanin pohjoispuolen alueelle.

Asiakaslähtöisyyteen panostettiin

Kuluttajien mielestä Loiste on uudenlainen, sympaattinen ja avoin energiayhtiö. Saamamme asiakaspalautteen perusteella asiakkaamme arvostavat edelleen luotettavuutta sekä laadukasta ja neuvovaa asiakaspalvelua. Viime vuonna Loiste uudisti asiakaspalautekanaviaan ja teki merkittävän päätöksen uuden asiakastietohallintaohjelman käyttöönotosta. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2018.

Sähkön ja lämmön myynnistä kohti energia- ja lämpöratkaisujen myyntiä ja palveluita

- Loisteen tavoitteena on kasvaa sekä toimia tehokkaasti yhdessä hyvän kumppanuusverkoston kanssa. Joustavuus ja älykkyys koko energiaketjuun ja sujuvaan arkeen saadaan aikaan asiakaskeskeisellä tuote- ja palvelukehityksellä, konsernin toimitusjohtaja Reino Huusko sanoo.

Loiste-konserni noudattaa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 standardeja, jotka määrittelevät toiminnan laatua, ympäristön suojelua sekä työturvallisuutta. Viime vuonna Suomessa käynnistyi myös uusi energiatehokkuuskausi 2017-2025, jossa Loiste-konserni on mukana ETJ+ sertifioinnilla.

Loiste-konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2017 lopussa 54 henkeä (65).  Vuoden aikana sopimustenhallintaan liittyviä tehtäviä siirrettiin kumppanille Administer Partner Oy:lle Kajaanin toimipisteeseen.

Loiste-konserni työllistää Kainuussa välillisesti merkittävän määrän mm. verkostourakoitsijoita ja – suunnittelijoita, metsäpalvelu-urakoitsijoita sekä liiketoimintojen tuki- ja asiakaspalvelijoita. Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston työllistävä vaikutus elinkaarensa aikana arviolta on yli 2200 henkilötyövuotta.

Lisätietoja
Loiste-konserni, Loiste Lämpö Oy, toimitusjohtaja Reino Huusko, puhelin 050 570 3427
Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466

Tilaa

Multimedia

Multimedia