Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Report this content

Kamux Oyj                     Osavuosikatsaus              8.11.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Kamux jatkoi voimakasta kannattavaa kasvuaan: liikevaihto kasvoi 30,6 % ja oikaistu liikevoitto 29,0 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Heinä-syyskuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 30,6 % ja oli 182,8 milj. euroa (140,0)

- Bruttokate kasvoi 27,1 % ja oli 22,8 milj. euroa (18,0) eli 12,5 % (12,8) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 29,0 % ja oli 8,6 milj. euroa (6,6) eli 4,7 % (4,7) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 30,0 % ja oli 8,6 milj. euroa (6,6) eli 4,7 % (4,7) liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 22,6 % ja oli 15 409 autoa (12 564)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 9,6 % (4,2 %)

- Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,16)

Tammi-syyskuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 21,8 % ja oli 483,1 milj. euroa (396,7)

- Bruttokate kasvoi 21,9 % ja oli 59,6 milj. euroa (48,9) eli 12,3 % (12,3) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 13,9 % ja oli 20,0 milj. euroa (17,5) eli 4,1 % (4,4) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 33,0 % ja oli 20,0 milj. euroa (15,0) eli 4,1 % (3,8) liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 16,0 % ja oli 41 037 autoa (35 376)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,8 % (7,3 %)

- Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,28)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Kolmannella vuosineljänneksellä Kamuxin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat käsi kädessä. Liikevaihtomme kasvoi 30,6 % ja oli 182,8 milj. euroa. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 29,0 % ja oli 8,6 milj. euroa. Erityisen hyvin onnistuimme varastonhallinnassa ja myynnin tehokkaassa johtamisessa.

Liikevaihtomme kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi voimakkaasti kaikissa toimintamaissamme. Liikevoittomarginaali parani viime vuodesta Suomessa ja Saksassa. Ruotsin liikevoittomarginaali oli hieman alle viime vuoden ja tulemme kiinnittämään Ruotsin kannattavuuden parantamiseen erityistä huomiota.

Yhteiskunnallisesta debatista huolimatta ihmisten liikkumisen tarpeet ovat ennallaan ja Kamux on kyennyt palvelemaan asiakkaitaan hyvin myös tässä tilanteessa. Olemme keskittyneet Kamuxin toimintamallin systemaattiseen toteuttamiseen tilanteessa, jossa autoalaan vaikuttavat muun muassa teknologiamurros, käyttövoima- ja ilmastokeskustelu sekä autoiluun liittyvät mahdolliset uudet verolinjaukset.

Perinteisestä kivijalkaan keskittyvästä vähittäiskaupasta poiketen Kamuxin liiketoimintamalli on ollut alusta lähtien digitaalinen ja digitaalisuuden rooli yhtiössä vahvistuu edelleen. Suomen, Ruotsin ja Saksan Kamuxin verkkosivuilla on kuukausittain yhteensä yli 800 000 verkkovierailua ja 71 myymälän lisäksi olemme läsnä kymmenessä digitaalisessa markkinointikanavassa. Valtaosa asiakkaistamme valitsee asiointitavakseen verkon ja myymälän yhdistelmän. Ristiinmyynti eli digitaalisessa ympäristössä tapahtuva, verkkosivustoa, chat-palvelua ja puhelinkontaktia hyödyntävä asiakkaan ostoprosessi kattaa Suomessa jo 30 % ja koko konsernissa 26 % kaikesta myynnistä.

Kolmannen neljänneksen lopun tuore varasto luo hyvän pohjan loppuvuodelle. Autokauppa ei kuitenkaan ole joulukauppaa, toisin kuin vähittäiskauppa yleensä. Historiallisesti vuoden viimeinen neljännes onkin ollut kauppatahdiltaan kolmatta neljännestä maltillisempi.

Lokakuussa Kamux nimitti Olli Kilven yhtiön henkilöstöjohtajaksi ja Ilkka Virtasen kansainvälisen liiketoiminnan johtajaksi. Johtoryhmänimityksillä halusimme varmistaa, että jo tähän asti menestyksekkäästi Kamuxin johtoryhmän jäseninä palvelleiden henkilöiden näkemys johtamisesta laajenee ja heidän osaamisensa edelleen vahvistuu ja kohdistuu yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeisiin toimintoihin.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Vuosille 2019-2022 yhtiön keskipitkän aikavälin vuosittaiset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % sekä vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa 7-9/2019** 7-9/2018 Muutos, % 1-9/2019** 1-9/2018 Muutos, % 1-12/2018
Liikevaihto 182,8 140,0 30,6 % 483,1 396,7 21,8 % 527,8
Bruttokate 22,8 18,0 27,1 % 59,6 48,9 21,9 % 64,9
osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 12,8 % 12,3 % 12,3 % 12,3 %
Liikevoitto (EBIT) 8,6 6,6 30,0 % 20,0 15,0 33,0 % 18,9
osuus liikevaihdosta, % 4,7 % 4,7 % 4,1 % 3,8 % 3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 8,6 6,6 29,0 % 20,0 17,5 13,9 % 21,9
osuus liikevaihdosta, % 4,7 % 4,7 % 4,1 % 4,4 % 4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 8,6 6,8 26,6 % 23,5 19,3 22,2 % 27,1
osuus liikevaihdosta, % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 5,1 %
Myytyjen autojen lukumäärä 15409 12564 22,6 % 41037 35376 16,0 % 46596
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 482 1 431 3,6 % 1 452 1 382 5,1 % 1 392
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 9,6 % 4,2 % 2,8 %  7,3 %     5,6 %
Nettovelka 39,9 4,3 828,5 % 9,6
Vaihto-omaisuus 76,1 66,4 14,7 % 71,0
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 48,2 49,1 -1,8 % 49,6
Investoinnit 0,6 0,2 272,5 % 1,8 0,6 208,3 % 1,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 579 456 27,0 %  472
Oman pääoman tuotto (ROE), % 24,9 % 21,7 % 22,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,9 % 15,7 % 16,2 %
Omavaraisuusaste, % 44,8 % 56,4 % 60,0 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,16 0,16 5,6 % 0,36 0,28 27,4 % 0,37

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailuvuodella myös aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä ei ollut liikevoittoa oikaisevia erityiseriä. Liikevoittoa oikaisevat erityiserät olivat yhteensä 0,0 milj. euroa 1-9/2019 (7-9/2018: 0,0 milj. euroa, 1-9/2018: 2,5 milj. euroa ja 1-12/2018: 3,0 milj. euroa).

** Avainluvut 1-9/2019 ja 7-9/2019 sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutukset. Ilman IFRS 16:n vaikutuksia vertailukelpoiset luvut olivat 1-9/2019: Liikevoitto (EBIT) 19,8 milj. euroa, oikaistu liikevoitto 19,9 milj. euroa, nettovelka 0,4 milj. euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 25,1 %, Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 21,1 % ja omavaraisuusaste 58,3 % ja 7-9/2019 liikevoitto (EBIT) 8,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 8,4 milj. euroa.

Tulosjulkistukset 2020 

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2020 seuraavasti:

28.2.2020: Kamux Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019.

15.5.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2020.

13.8.2020: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020.

13.11.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2019, ilmestyy viikolla 12/2020.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 21.4.2020.

Tiedotustilaisuus ja webcast osavuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille osavuosikatsaukseen liittyen tänään 8.11.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2019-q3-tulokset ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2019-q3-results. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 8.11.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337