• news.cision.com/
  • Kamux/
  • Kamux Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2018 osakepalkkioiden maksamista varten

Kamux Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2018 osakepalkkioiden maksamista varten

Report this content

KAMUX OYJ    PÖRSSITIEDOTE    1.3.2019 klo 9.30

Kamux Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2018 osakepalkkioiden maksamista varten

Kamux Oyj:n hallitus on päättänyt Kamux-konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2018 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella maksettavista palkkioista. Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan ja palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmään kuuluville 22 henkilölle annetaan vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 30 126 yhtiön uutta osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 13.12.2017 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla. Osakkeiden antaminen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen Kamuxin hallitukselle 26.4.2018 antamaan valtuutukseen, jonka perusteella yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään enintään 400 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamux-konsernin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakepalkkiojärjestelmä on perustettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Suunnatulle maksuttomalle osakeannille on siten yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Osakepalkkiojärjestelmän puitteissa annettujen uusien osakkeiden seurauksena Kamux Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 40 017 420 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Euroclear Finlandiin arviolta 14.3.2019 sekä listataan Nasdaq Helsinki Oy:öön viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Palkkiona annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutus- ja panttausrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa osakkeiden luovuttamisesta ja päättyy 31.12.2020. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Hämeenlinnassa 1.3.2019

KAMUX OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 45 autoliikettä Suomessa, neljätoista Ruotsissa ja neljä Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 200 000 käytettyä autoa, joista 46 596 autoa vuonna 2018. Kamuxin liikevaihto nousi 527,8 miljoonaan euroon vuonna 2018. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 472 henkilöä vuonna 2018. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com

Tilaa