Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2019

Report this content

Kamux Oyj                     Tilinpäätöstiedote           28.2.2020 klo 09.00

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Kamux jatkoi erittäin vahvaa kasvuaan: liikevaihto +33,8 % ja oikaistu liikevoitto +25,2 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Loka-joulukuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 33,8 % ja oli 175,4 milj. euroa (131,1)

- Bruttokate kasvoi 25,6 % ja oli 20,0 milj. euroa (16,0) eli 11,4 % (12,2) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 25,2 % ja oli 5,4 milj. euroa (4,3) eli 3,1 % (3,3) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 36,8 % ja oli 5,4 milj. euroa (3,9) eli 3,1 % (3,0) liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 28,3 % ja oli 14 395 autoa (11 220)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 14,6 % (0,7 %)

- Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,08)

Tammi-joulukuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 24,8 % ja oli 658,5 milj. euroa (527,8)

- Bruttokate kasvoi 22,8 % ja oli 79,6 milj. euroa (64,9) eli 12,1 % (12,3) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 16,1 % ja oli 25,4 milj. euroa (21,9) eli 3,9 % (4,1) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 33,8 % ja oli 25,3 milj. euroa (18,9) eli 3,8 % (3,6) liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 19,0 % ja oli 55 432 autoa (46 596)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 6,3 % (5,6 %)

- Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,37)

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 0,23 euroa per osake (vuodelta 2018 jaettiin osinkoa 0,16 euroa per osake)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Kamuxin liikevaihdon kasvu kiihtyi ennätykseensä vuoden viimeisellä neljänneksellä: kasvua oli vertailukauteen nähden 33,8 %. Samanaikaisesti liikevoiton kasvu oli erittäin vahvaa. Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 14,6 %. Keskittymisemme varastonhallinnan seurantaan ja johtamiseen näkyy vaihto-omaisuuden kierron parantumisena 44,5 päivään (49,6). Vuodelta 2019 oman pääoman tuottomme oli 25,3 %.

Vuoden 2019 aikana tiedolla johtamisen merkitys kasvoi. Näemme, että investointimme digitaaliseen kehitykseen ja tiedolla johtamiseen tuovat yhtiölle selkeää kilpailuetua tilanteessa, jossa kysynnän ja tarjonnan saumaton yhdistäminen on entistä merkityksellisempää. Vuonna 2019 alan konsolidoituminen jatkui edelleen Suomessa ja Ruotsissa.

Kansainvälinen kasvumme jatkui vuonna 2019 erittäin vahvana. Ruotsin kruunun heikko kurssi kasvatti vientiä Ruotsista Eurooppaan, mikä nosti käytettyjen autojen hintoja Ruotsissa. Panostimme onnistuneesti kuluttajaostoihin, joka paransi tarjontaamme ja on hyvä osoitus kyvystämme toimia markkinatilanteen muutoksissa. 

Ruotsissa ja Saksassa tulemme tänä vuonna keskittymään sekä kasvuun että kannattavuuteen. Fokus kansainvälistymisessämme on edelleen näissä kahdessa maassa.

Vesa Uotila nimitettiin marraskuussa kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastaamaan yhtiön strategisista kehityshankkeista.

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Vuosille 2019-2022 yhtiön keskipitkän aikavälin vuosittaiset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 %, vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali sekä osinko vähintään 30 % tilikauden voitosta.

Avainluvut

milj. euroa 10-12/ 2019** 10-12/ 2018 Muutos, % 1-12/ 2019** 1-12/ 2018 Muutos, %
Liikevaihto 175,4 131,1 33,8 % 658,5 527,8 24,8 %
Bruttokate 20,0 16,0 25,6 % 79,6 64,9 22,8 %
osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 12,2 %   12,1 % 12,3 %  
Liikevoitto (EBIT) 5,4 3,9 36,8 % 25,3 18,9 33,8 %
osuus liikevaihdosta, % 3,1 % 3,0 %   3,8 % 3,6 %  
Oikaistu liikevoitto* 5,4 4,3 25,2 % 25,4 21,9 16,1 %
osuus liikevaihdosta, % 3,1 % 3,3 %   3,9 % 4,1 %  
Liikevaihto integroiduista palveluista 9,4 7,8 20,4 % 32,9 27,1 21,7 %
osuus liikevaihdosta, % 5,4 % 6,0 %   5,0 % 5,1 %  
Myytyjen autojen lukumäärä 14395 11220 28,3 % 55432 46596 19,0 %
Bruttokate per myyty auto, euroa 1392 1422 -2,1 % 1437 1392 3,2 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 14,6 % 0,7 %   6,3 % 5,6 %  
Nettovelka       38,5 9,6 300,3 %
Vaihto-omaisuus       70,2 71,0 -1,0 %
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää       44,5 49,6 -10,4 %
Investoinnit 0,9 0,7 30,5 % 2,7 1,3 109,4 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       595 472 26,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE), %       25,3 % 22,9 %  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       16,7 % 16,2 %  
Omavaraisuusaste, %       45,1 % 60,0 %  
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,12 0,08 38,0 % 0,48 0,37 29,8 %

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailuvuodella myös aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiskuluerillä, yhteensä 0,1 milj. euroa vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä ja yhteensä 0,1 milj. euroa 1-12/2019 (10-12/2018: 0,4 milj. euroa ja 1-12/2018: 3,0 milj. euroa).

** Avainluvut 1-12/2019 ja 10-12/2019 sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton vaikutukset. Ilman IFRS 16:n vaikutuksia vertailukelpoiset luvut olivat 1-12/2019: Liikevoitto (EBIT) 25,2 milj. euroa, oikaistu liikevoitto 25,3 milj. euroa, nettovelka -8,1 milj. euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 25,5 %, Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20,6 % ja omavaraisuusaste 60,7 % ja 10-12/2019 liikevoitto (EBIT) 5,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 5,4 milj. euroa.

Tulosjulkistukset 2020

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2020 seuraavasti:

15.5.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2020.

13.8.2020: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020.

13.11.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2019, ilmestyy viikolla 12/2020.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 21.4.2020.

Tiedotustilaisuus ja webcast tilinpäätöstiedotteeseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen tänään 28.2.2020 hotelli Kämpin Symposium-kokoustilassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.45. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2019-q4-tulos ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2019-q4-results. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 28.2.2020

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337