Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Report this content

Kamux Oyj                     Tilinpäätöstiedote           1.3.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

KAMUXIN LIIKEVAIHTO KASVOI 14,7 % JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLEEN LOKA-JOULUKUUSSA 2018

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Loka-joulukuu lyhyesti

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 9,0 % ja oli 11 220 autoa (10 294)

- Liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 131,1 milj. euroa (114,3)

- Bruttokate kasvoi 22,7 % ja oli 16,0 milj. euroa (13,0) eli 12,2 % (11,4) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 31,3 % ja oli 4,3 milj. euroa (3,3) eli 3,3 % (2,9) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 20,3 % ja oli 3,9 milj. euroa (3,3) eli 3,0 % (2,9) liikevaihdosta

- Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,05)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 0,7 % (2,4 %)

Tammi-joulukuu lyhyesti

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 13,8 % ja oli 46 596 autoa (40 957)

- Liikevaihto kasvoi 16,0 % ja oli 527,8 milj. euroa (454,9)

- Bruttokate kasvoi 20,5 % ja oli 64,9 milj. euroa (53,8) eli 12,3 % (11,8) liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 17,5 % ja oli 21,9 milj. euroa (18,6) eli 4,1 % (4,1) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 16,5 % ja oli 18,9 milj. euroa (16,2) eli 3,6 % (3,6) liikevaihdosta

- Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,30)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 5,6 % (-4,9 %)

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,16 euroa per osake (vuodelta 2017 jaettiin osinkoa 0,12 euroa per osake)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi vaikeasta markkinasta huolimatta 14,7 % ja kannattavuutemme parani merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kokonaisuudessaan vuosi 2018 oli Kamuxille menestyksekäs kannattavan kasvun vuosi markkinatilanteesta huolimatta. Myös kansainvälistymisemme jatkui vahvana ja avasimme kaikkiaan kahdeksan uutta liikettä.

Neljännellä vuosineljänneksellä Suomen markkina oli poikkeuksellisen haastava. Uusien autojen myynti notkahti merkittävästi, kun Suomi siirtyi WLTP-päästömittauspohjaiseen autoveroon, jolloin myös käytettyjen autojen kauppa kävi selvästi edellisvuotta verkkaisemmin.

Julkinen keskustelu auton käyttövoimista ja auton arvon kehitykseen liittyvistä epävarmuustekijöistä on hämmentänyt auton ostajia ja saanut kuluttajia myös lykkäämään auton ostoa tai vaihtoa.

Onnistuimme kuitenkin vaikeassa markkinatilanteessa kasvattamaan myyntiämme ja parantamaan kannattavuuttamme, mikä kertoo Kamuxin strategian toimivuudesta.

Kansainvälistymisemme etenee vahvasti Ruotsissa ja Saksassa. Markkinan epävarmuus näkyi molemmissa maissa, mutta varsinkin Ruotsissa markkina oli erityisen haastava auton vuotuisen käyttövoimaveron muuttumisen vuoksi. Tästä huolimatta kasvatimme markkinaosuuttamme molemmissa maissa.

Saksassa siirryimme kasvumme seuraavaan vaiheeseen suur-Hampurin alueella kahden uuden myymäläavauksen myötä.

Vahvistimme edelleen yhtiön johtoa kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi. Jennie Stenbom aloitti Kamuxin henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.10.2018. Ilkka Virtanen aloitti Kamuxin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 29.10.2018.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022 ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % vuosittain sekä vähintään 4 % liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa 10-12/2018 10-12/2017 Muutos, % 1-12/2018 1-12/2017 Muutos, %
Liikevaihto 131,1 114,3 14,7 % 527,8 454,9 16,0 %
Bruttokate 16,0 13,0 22,7 % 64,9 53,8 20,5 %
osuus liikevaihdosta, % 12,2 % 11,4 % 12,3 % 11,8 %
Liikevoitto (EBIT) 3,9 3,3 20,3 % 18,9 16,2 16,5 %
osuus liikevaihdosta, % 3,0 % 2,9 % 3,6 % 3,6 %
Oikaistu liikevoitto* 4,3 3,3 31,3 % 21,9 18,6 17,5 %
osuus liikevaihdosta, % 3,3 % 2,9 % 4,1 % 4,1 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 7,8 6,1 28,4 % 27,1 22,8 18,5 %
osuus liikevaihdosta, % 6,0 % 5,3 % 5,1 % 5,0 %
Myytyjen autojen lukumäärä 11 220 10 294 9,0 % 46 596 40 957 13,8 %
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 422 1 263 12,6 % 1 392 1 314 5,9 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 0,7 % 2,4 % 5,6 % -4,9 %
Nettovelka 9,6 7,3 32,2 %
Vaihto-omaisuus 71,0 55,2 28,6 %
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 49,6 46,8 6,0 %
Investoinnit 0,7 0,4 65,1 % 1,3 1,2 4,8 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 472 418 12,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,9 % 26,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,2 % 17,2 %
Omavaraisuusaste, % 60,0 % 57,2 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,08 0,05 70,0 % 0,37 0,30 21,9 %

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä sekä vertailukaudella listautumiseen liittyvillä kuluilla, yhteensä 0,4 milj. euroa vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä ja yhteensä 3,0 milj. euroa 1-12/2018 (10-12/2017: 0,0 milj. euroa ja 1-12/2017: 2,4 milj. euroa).

Tulosjulkistukset 2019 

Kamux Oyj julkistaa osavuosikatsaukset vuonna 2019 seuraavasti:

10.5.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2019.

23.8.2019: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019.

8.11.2019: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2019.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2018, ilmestyy viikolla 12/2019.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 12.4.2019.

Tiedotustilaisuus ja webcast tilinpäätöstiedotteeseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen tänään 1.3.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo.

Hämeenlinnassa 1.3.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 337

Tilaa

Liitteet & linkit