Kamux täsmentää näkymiään vuodelle 2020

Report this content

Kamux Oyj    Sisäpiiritieto   16.12.2020 klo 15.10

Kamux täsmentää näkymiään vuodelle 2020

Kamux tiedotti 20.3.2020 pörssitiedotteella, että maailmanlaajuinen koronaviruspandemia sekä siihen liittyvät säännökset ja rajoitukset aiheuttavat merkittäviä muutoksia Kamux Oyj:n (”Yhtiö”) liiketoimintaympäristöön ja että Yhtiön arvion mukaan se ei todennäköisesti tule pääsemään keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa tänä vuonna.

Tämänhetkisen parhaan arvion mukaan Yhtiö pääsee tänä vuonna keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa liikevoittomarginaalin osalta ja liikevaihdon kasvun osalta lähelle tavoitetta tai tavoitteeseen. Koronapandemiatilanteeseen liittyy kuitenkin paljon vaikeasti ennakoitavia tekijöitä, jotka voivat nopeasti muuttaa tilannetta Kamuxin toimintamaissa, mikä voi vaikuttaa tässä pörssitiedotteessa annettuun näkymien täsmennykseen vielä loppuvuoden aikana. Joulukuun 16. päivä Saksassa alkoi laaja yhteiskunnan sulkeminen, Ruotsin epidemiatilanne on vaikea ja Suomessa hallitus punnitsee tilannetta ja erilaisia toimia.

”Koronapandemia heikensi merkittävästi käytettyjen autojen kauppaa maalis-huhtikuussa. Toukokuussa kaupankäynti alkoi elpyä, ja se normalisoitui kesän aikana. Vielä tänä syksynäkin epidemian leviämiseen liittyi kuitenkin paljon epävarmuuksia. Nyt vuoden loppupuolella voimme todeta, että pandemian toisesta aallosta huolimatta olemme pystyneet tekemään autokauppaa joustavan konseptimme, nopean reagointikykymme ja digipainotteinen toimintamallimme ansiosta. Koronapandemian kehittymistä on kuitenkin vaikea ennakoida, ja sen vaikutukset ovat heijastuneet erityisesti liikevaihtoomme.”, Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo.

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019–2022 ovat liikevaihdon kasvattaminen yli 10 % vuosittain sekä vähintään 4 % liikevoittomarginaali vuosittain.

”Olen erittäin ylpeä sitoutuneista työntekijöistämme, jotka ovat työskennelleet koko ajan tavoitteellisesti huolehtien sekä omasta että asiakkaittemme terveydestä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa”, toimitusjohtaja Juha Kalliokoski jatkaa.

Noudattamansa toimintamallin mukaisesti Yhtiö ei anna tulosohjeistusta tai -ennusteita. Yhtiön hallituksen antamiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia tilanteen johdosta.

Kamux julkaisee 26.2.2021 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020.

Hämeenlinnassa 16.12.2020

KAMUX OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja

Juha Kalliokoski

Yhteydenotot:

Satu Otala, Kamuxin viestintä, puh. 0400 629 337

satu.otala@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen noin 300 000 käytettyä autoa, joista 55 432 autoa vuonna 2019. Kamuxin liikevaihto nousi 658,5 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 595 henkilöä vuonna 2019. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com

Tilaa