• news.cision.com/
  • Kamux/
  • Koronalla selvä vaikutus: Puolet suomalaisista kokee omalla autolla liikkumisen aiempaa mielekkäämmäksi

Koronalla selvä vaikutus: Puolet suomalaisista kokee omalla autolla liikkumisen aiempaa mielekkäämmäksi

Report this content

Puolet Kamuxin uuteen Suomalaiset autokaupoilla -tutkimukseen vastanneista kertoo korona-ajan vaikuttaneen autoiluunsa siten, että he käyttävät omaa autoaan nyt mieluummin kuin ennen pandemiaa. Sen sijaan harva kokee, että etätyöaika on merkittävästi vähentänyt heidän tarvettaan autolle.

Etenkin naiset ja vanhin, 65–70-vuotiaista koostuva vastaajaryhmä kokevat, että heidän halunsa liikkua omalla autollaan on merkittävästi kasvanut korona-aikana verrattuna aikaan ennen pandemiaa. Vahvasti tätä mieltä on noin kuusi kymmenestä kummassakin vastaajaryhmässä. Sitä vastoin miesten ja kolmekymppisten keskuudessa halu omalla autolla liikkumiseen ei ole voimistunut samaa tahtia: heistä vain noin 40 prosenttia kokee samoin.

 ”Osa suomalaisista näyttää korona-aikana vähentäneen julkisilla kulkuvälineillä liikkumista, mikä ei yllätä. Iäkkäämpien korostuminen halussa käyttää omaa autoa on ymmärrettävää, kun miettii terveysalan ammattilaisten linjauksia ja ohjeistuksia suomalaisille ”, toteaa Kamuxin maajohtaja Ilkka Virtanen.

 

Etätyö ei ole vähentänyt auton tarpeellisuutta

Noin joka viides vastaaja (18 %) on ostanut tai aikoo varmasti ostaa auton välttyäkseen julkisilla liikkumiselta. Tämä on ollut suunnitelmana etenkin 18–24 -vuotiailla, joista 23 prosenttia kertoo toimivansa näin varmasti ja toiset 22 prosenttia melkoisella todennäköisyydellä.

Kaiken kaikkiaan auton tarve ei ole vähentynyt etätyöskentelystä huolimatta. Vain neljäsosa kaikista vastaajista kokee autotarpeen vähentyneen jossain määrin viimeisen vuoden aikana, kun taas peräti kuusi kymmenestä on vastakkaista mieltä. Mitä vanhempi vastaaja, sitä enemmän kokee tarvinneensa autoa korona-aikana.

”Työmatkat on yksi keskeinen liikkumisen tarve, mutta ei suinkaan ainoa. Omat ja perheen harrastukset ja asiointi hoituvat usein autolla. On hyvä muistaa, että joukkoliikenne ei myöskään pysty palvelemaan ihmisiä kaikkialla Suomessa. Etäisyydet asiointimatkoilla saattavat olla pitkät. Lisäksi suomalaiseen elämäntyyliin kuuluu mökkeily, mikä on tyypillinen auton käyttötarve myös. Etätyö mökillä on omien havaintojen mukaan lisääntynyt pandemian myötä”, Virtanen kertoo.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 1870-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja:

Ilkka Virtanen, maajohtaja, Kamux Suomi Oy, 040 727 5856

www.kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 300 000 käytettyä autoa, joista 60 657 autoa vuonna 2020. Kamuxin liikevaihto nousi 724,1 miljoonaan euroon vuonna 2020. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 713 henkilöä vuonna 2020. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia