• news.cision.com/
  • Kamux/
  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Report this content

Kamux Oyj      Pörssitiedote     16.12.2020 klo 15.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.4.2021 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle  yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Jokke Paananen, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uutena jäsenenä Tapio Pajuharju. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja David Nuutinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää David Nuutista vuodesta 2012 asti jatkuneesta ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi hallituksen jäsenenä, puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Tapio Pajuharju (KTM, s. 1963, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä Harvia Oyj:n toimitusjohtajana. Hänellä on omakohtaista johtamiskokemusta eri maista sekä vahva osaaminen liiketoiminnan kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana (2014–2016), Lumene Oy:n toimitusjohtajana (2004–2014) sekä johtavissa tehtävissä Huhtamäki-konsernissa (1988–2004). Pajuharju omistaa tällä hetkellä 1 500 Kamuxin osaketta.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään vuoden 2020 tasolla, ja ne olisivat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja                               60.000 euroa

Hallituksen jäsen                                            30.000 euroa

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja                 5.000 euroa

Tarkastusvaliokunnan jäsen                              2.500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä vuonna 2020: Terho Kalliokoski (osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja), Jan Lehtinen, Esko Torsti ja Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sivula.

Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme (3) kertaa toimikaudellaan 2020 ja jokainen jäsen osallistui kaikkiin kokouksiin.

Kamux Oyj

Lisätietoja

Terho Kalliokoski, Kamuxin nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Satu Otala, Kamuxin viestintä, puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen noin 300 000 käytettyä autoa, joista 55 432 autoa vuonna 2019. Kamuxin liikevaihto nousi 658,5 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 595 henkilöä vuonna 2019. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com

Tilaa