Kauppa panostaa hyvään johtamiseen

Kauppa on nuorten merkittävin työllistäjä ja haluaa osallistua nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Osana nuoriso-ohjelmaansa Kaupan liitto on mukana kehittämässä johtamiskulttuuria kaupan arkeen, sillä tänä päivänä nuoria johdetaan eri tavalla kuin menneinä vuosikymmeninä.

Kaupan rooli nuorten työllistäjänä, nuorisotyöttömyyden torjujana ja syrjäytymisen ehkäisijänä on merkittävä, sillä kaupan ala on suurin nuorten työllistäjistä. Viidennes alle 25-vuotiaista nuorista työskentelee kaupan alalla. Lisäksi kaupan ala tarjoaa vuosittain kymmenille tuhansille nuorille kesätyöpaikkoja sekä harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja.

Nuorten mielikuvissa kaupan alan johtamisessa on kuitenkin parantamisen varaa. Hyvä johtaminen on merkittävä työssä viihtymiseen ja motivaatioon sekä myös tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä. Johtamisella on myös vaikutusta työnantajakuvaan sekä kaupan alan maineeseen ja vetovoimaan.

Kaupan liitto on nostanut agendalleen hyvän johtamisen merkityksen osana nuoriso-ohjelmaansa. Tavoitteena on kehittää palvelusektorille maan parasta esimiestyötä ja johtamista. Liitto satsaa erityisesti koulutukseen, jolla pyritään antamaan kaupan alan yrityksille konkreettisia eväitä nuorten johtamiseen. Erityisenä huomion kohteena on lähiesimiesten koulutus.

Kaupan liitto on julkaissut nuorten johtamisen kymmenen teesiä, joilla halutaan rohkaista yrityksiä kannustavaan ja osallistavaan johtamiseen?

”Esimiehenä oleminen on vaativa tehtävä, joka palkitsee onnistuessaan. Teesimme on tarkoitettu suuntaviivoiksi onnistuneeseen, tämän päivän esimiestyöhön”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Teesit perustuvat koottuun tutkimustietoon nuorten työkokemuksista kaupan alalla ja nuorten näkemyksiin johtajuudesta.

Osana kaupan lähiesimiestyön merkityksen korostamista on myös lähiesimieskoulutuskokeilu, jossa liitto on ollut vahvasti mukana. Tavoitteena on saada virallistettua uusi lähiesimiehen ammattitutkinto, jolla lähiesimiesten ammattitaitoa voidaan kehittää. Osallistujilta kiitosta kerännyt kokeilu on ollut käynnissä nyt neljä vuotta, ja sen aikana koulutuksen on suorittanut tai suorittamassa 400 lähiesimiestehtävissä toimivaa tai niihin siirtyvää kaupan ammattilaista.

Lisäksi liitto on mukana Työterveyslaitoksen Esimiehenä kaupassa -tutkimuksessa, jolla saada uutta tietoa toimivista esimieskäytännöistä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja esimiestyön yhteydestä hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Tutkimustuloksena saadaan käytännönläheistä materiaalia tukemaan vähittäiskaupan alan toimijoita.

Nuoriso-ohjelmaan kuuluu myös se, että Kaupan liitto edistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Tavoitteena on muun muassa lisätä nuorten tietoa työelämästä, kaupan alasta ja kouluttautumisen tärkeydestä. Lisäksi Kaupan liitto tekee yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa työtä nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi.

Nuorten johtaminen – 10 teesiä

Lähiesimies...

  • on reilu ja joustava
  • kannustaa
  • kuuntelee ja on paikalla
  • antaa rakentavaa palautetta ja hänellä on valmius myös vastaanottaa palautetta itse
  • kehittyy itse ja edesauttaa myös alaisten kehittymistä
  • satsaa perehdyttämiseen ja työturvallisuuteen
  • arvostaa erilaisuutta, mukaan lukien monikulttuurisuutta
  • antaa haasteita ja vastuuta
  • kehittää vuorovaikutustaitojaan
  • tuntee työehtosopimuksen ja lain mukaiset velvollisuutensa ja oikeutensa esimiehenä

Lisätiedot:

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi,
p. (09) 1728 5136, 0400 406 088

Kaupan liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä, mervi.angerma-niittyla(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5124

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Yrityksestä

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.