KORJATTU TIEDOTE: Kaupalla edessä hitaan kasvun aika – Talous ei kasva palveluita kurittamalla

Kaupan alan yritysten määrä on romahtanut tänä vuonna, kun kulutuksen hiipuminen on syönyt alan kannattavuutta. Kovin paljon valoa ei ole luvassa lähitulevaisuudessakaan: Kaupan liiton ennusteen mukaan kauppa kääntyy laskuun tänä vuonna. Ensi vuodesta käännytään hitaaseen kasvuun.

Kaupan alalla yritysten määrä on pysynyt viime vuodet hyvin vakaana. Alkuvuonna kauppojen määrä kuitenkin romahti, sillä tammi-huhtikuussa kaupan alalta hävisi yrityksiä noin 6 prosenttia*. Suurin kato on käynyt erikoiskaupassa.

”Yksityisen kulutuksen hiipuminen näkyy kauppojen määrän vähenemisenä. Lisäksi ulkomainen verkkokauppa on syönyt etenkin pieniä erikoiskauppoja. Tästä kehityksestä on varoitettu jo kauan, ja nyt se näyttää toteutuvan”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Koko kauppa kääntyi viime vuonna miinukselle, mutta vähittäiskaupan volyymi kasvoi edelleen prosentin. Kauppa onkin pitänyt kasvua yllä Suomessa. Taantuva kansantalous ja työllisten määrän pieneneminen eivät kuitenkaan enää anna edellytyksiä kaupan kasvulle. Kauppaa on myös kuritettu jo pitkään kiristyvällä verotuksella.

Kaupan liiton ennusteen mukaan koko kaupan liikevaihdon volyymi, eli hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto, pienenee tänä vuonna noin neljä prosenttia. Vähittäiskaupassa volyymi supistuu prosentilla ja tukkukaupassa neljä prosenttia. Autokaupassa pudotus on suurin, vaikka autokaupan kehitys tasaantuukin loppuvuodesta.

Ensi vuonna koko kauppa kääntyy hitaaseen, alle parin prosentin kasvuun, mutta vähittäiskaupassa kasvu jää puoleen prosenttiin.

Synkät ajat näkyvät myös yksityisen sektorin suurimman työllistäjän työllisyydessä. Hidas myynnin kehitys ei nimittäin riitä pitämään kaupan työllisyyttä viime vuosien tasolla. Tänä vuonna koko toimialan työllisyys pienenee kaksi prosenttia. Ensi vuonna työllisyyden ennustetaan pysyttelevän vuosien 2009–2010 tasolla.

Suomen talouden tila on vaikea eikä selviä kysynnän kasvun lähteitä ole näkyvissä. Kaupan kannalta harjoitettu talouspolitiikka on ollut epäonnista: matalalla korkotasolla on kannustettu kotitalouksia velkaantumaan ja veropolitiikalla on leikattu ostovoimaa.

”Kansantalous ja vienti eivät kasva yksityistä kulutusta kurittamalla. Talouspolitiikalla on rangaistu kauppaa ja palveluja. Päättäjien olisi hyvä ymmärtää, ettei poliittisilla päätöksillä luoda kasvua, mutta kasvun edellytykset niillä voidaan tuhota”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala linjaa.

Kaupan investoinnit uhkaavat supistua

Kauppa kasvatti investointejaan vielä viime vuonna ja loi kysyntää muille toimialoille. Viime vuonna kaupan kiinteähintaiset investoinnit olivat viisi prosenttia suuremmat kuin vuonna 2008. Teollisuuden investoinnit supistuivat samaan aikaan 12 prosenttia.

”Valitettavasti jäsenyrityksille tekemämme investointitiedustelun perusteella kaupan investoinnit ovat nyt supistumassa eikä kasvua ole luvassa ensi vuodellekaan. Investointien supistumisella on ikäviä vaikutuksia myös muille toimialoille, sillä kauppa on elinkeinoelämän toiseksi suurin investoija ja suurin investoija rakentamisessa ja kuljetusvälineissä”, Kurjenoja toteaa.

Kaupan investointien vähentymiseen vaikuttaa eniten kysynnän heikkeneminen. Myös rahoituksen kallistuminen ja sen saamisen vaikeutuminen pienentävät kaupan investointeja.

* Luku on korjattu 6 prosenttiin, mikä on Kaupan liiton oma arvio. Alkuperäinen tieto perustui Tilastokeskuksen toimittamaan suhdannetietoja koskevaan toimeksiantoon, jonka luvuissa ei ole virhettä. Vuoden  2013 yritysten lukumääriin ei kuitenkaan tässä vaiheessa sisälly kausiveroilmoituksen vuosittain tekevien yritysten määrää; tämä tieto täsmentyy vasta maaliskuussa 2014. Siksi vuoden 2013 ja 2012 luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Liite: Kaupan näkymät 2013 - 2014

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5111, 0400 419 560
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5134, 040 820 5378

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Yrityksestä

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Liitteet & linkit