Kaupthing Bankin tulos neljänneltä vuosineljännekseltä - Tulos parani 189 miljoonaan euroon

Islantilaisen Kaupthing Bankin tulos verojen jälkeen parani viime vuonna 109,6 prosentilla 189 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Neljännen vuosineljänneksen tulos nousi 66,1 prosenttia 49 miljoonaan euroon vuoden 2003 vastaavaan jaksoon verrattuna.

Kaupthing Bankin taseen loppusumma kasvoi vuonna 2004 174,6 prosenttiyksiköllä 18,4 miljardiin euroon. Oman pääoman tuotto oli puolestaan 22,6 prosenttia, kun se vuonna 2003 oli 23 prosenttia. ”2004 oli meille kasvun ja hyvän kannattavuuden vuosi. Kaupthing Bank kaksinkertaisti kokonsa tanskalaisen FIH-pankin ostolla ja jatkoi hyvää orgaanista kasvua. Mikä tärkeintä, Kaupthing vahvisti entisestään jalansijaa pohjoismaisilla markkinoilla ja nyt jo yli puolet pankin liikevaihdosta tulee Islannin ulkopuolelta”, Kaupthing Bankin konsernijohtaja Hreidar Már Sigurdsson toteaa ”Olen hyvin tyytyväinen neljännen vuosineljänneksen tuloksiin, vaikka ulkoiset toimintaolosuhteet eivät ole olleet meille suotuisat Islannissa, joka on meille hyvin tärkeä markkina-alue”, hän jatkaa. ”Neljännen neljänneksen tulos osoittaa selvästi, että Kaupthing Bankin toiminnot ovat vahvalla pohjalla. Vaikka trading-tuotoissa oli nähtävissä huomattava lasku, palkkiotuotot olivat selvässä kasvussa erityisesti yritysostojen seurauksena. FIH-pankin osto nosti korkotuottoja vuoden loppupuoliskolla.” ”Pankin hyvä tulos on seurausta koko henkilöstön sitoutuneesta työpanoksesta ja suhtaudumme myös tuleviin haasteisiin luottavaisin mielin”, Sigurdsson sanoo. Pankkitoimilupa Suomessa luo hyvät kasvuedellytykset ”Saatuamme pankkitoimiluvan myös Suomessa vuoden 2004 lopussa olemme hyvissä asemissa tulevaa kasvua ajatellen”, kertoo Kaupthing Bank Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Niemelä. ”Jatkamme Suomessa panostamista orgaaniseen kasvuun ja uskomme saavuttavamme pankkitoimiluvan myötä entistä parempia tuloksia.” Konsernijohtaja Hreidar Már Sigurdsson arvioi myönteisen tuloskehityksen jatkuvan konsernitasolla ja myös Suomessa tulevien vuosineljännesten aikana. Suomen lisäksi Kaupthing Bank odottaa vahvaa kasvua Iso-Britannian ja Norjan toiminnoilleen. Kaupthing Bankin tilinpäätös vuodelta 2004 on kokonaisuudessaan luettavissa englannin kielellä osoitteessa www.kaupthing.net. Lisätietoja Suomen toiminnoista: Toimitusjohtaja Heikki Niemelä, Kaupthing Bank Oyj, puh. (09) 478 40227 Kaupthing Bank on pohjoismainen pankki, joka tarjoaa kattavia liike- ja investointipankkipalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja institutionaalisille sijoittajille. Pankki on keskeinen toimija kaikilla Islannin finanssimarkkinoiden osa-alueilla. Pankki keskittyy kannattavaan kasvuun ja kansainvälisten toimintojen kehittämiseen. Tavoitteena on olla yksi Pohjoismaiden johtavista investointipankeista. Kaupthing Bank toimii Suomessa nimellä Kaupthing Bank Oyj. Vuoden 2003 syyskuussa Kaupthing osti enemmistön pörssilistatun sijoitusyhtiö Norvestian äänivallasta. Kaupthing Bank Oyj sai pankkitoimiluvan Suomessa vuoden 2004 lopussa ja luopui Kaupthing Sofi –nimestä. Kaupthing Bank on noteerattu Islannin ja Tukholman pörsseissä.

Liitteet & linkit