Osavuosikatsaus Q3

Lehdistötiedote Reykjavik, 28. lokakuuta 2004 Kaupthing Bankin tulos kolmannelta vuosineljännekseltä Tulos parani 134 miljoonaan euroon Islantilaisen Kaupthing Bankin tulos verojen jälkeen parani kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 130,5 prosentilla 134 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Oman pääoman tuotto nousi 32,5 prosenttiin, kun se vuonna 2003 oli 21,2 prosenttia. Kesäkuussa Kaupthing Bank osti tanskalaisen FIH -pankin ja yrityskauppa on konsolidoitu tulokseen heinäkuun alusta. "Kolmas vuosineljännes oli vahva monessa mielessä. Meille erityisen tärkeää oli tanskalaisen FIH-pankin oston loppuun saattaminen syyskuun lopussa. Kauppa enemmän kuin kaksinkertaisti Kaupthing Bankin taseen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tase on kasvanut 7,4 miljardista eurosta 17,4 miljardiin euroon," Kaupthing Bankin konsernijohtaja Hreidar Már Sigurdssontoteaa. "Olen erittäin tyytyväinen konsernin tulokseen", hän jatkaa. "Toimimme jo kymmenessä maassa ja noin 56 prosenttia liikevaihdostamme tulee Islannin ulkopuolelta. Varsinkin Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Luxemburgin yhtiöt ovat tehneet hyvää tulosta." "Suomessa panostamme edelleen orgaaniseen kasvuun", kertoo Kaupthing Bankin Suomessa toimivan tytäryhtiön Kaupthing Sofin toimitusjohtaja Heikki Niemelä. "Kaupthing Sofin palveluksessa on tällä hetkellä yli 60 arvopaperimaailman ammattilaista. Kuluvan vuoden aika olemme vahvistaneet resurssejamme ja osaamistamme instituutio-osakevälitystä harjoittavassa Capital Markets -yksikössä sekä Investment Banking- toiminnossamme. Varainhoidossa on vahvistettu Institutional Asset Management ja Private Banking -tiimejä. Pankkitoiminnan aloittamista valmistellessamme olemme jo rakentaneet täysin uutta Corporate Banking- tiimiä toimimaan yhdessä investointipankkitiimin kanssa vahvana integroituna Corporate & Investment Bank -operaationa, jonka tarjoaa meille kilpailuedun muihin toimijoihin verrattuna. Hreidar Már Sigurdsson arvioi myönteisen tuloskehityksen jatkuvan konsernitasolla ja myös Suomessa tulevien vuosineljännesten aikana. Kaupthing pyrkii vahvistamaan asemiaan pohjoismaissa ja Iso Britanniassa Kaupthing Bank korotti elokuussa osakepääomaansa 110 137 128 osakkeella, joiden antihinta nousi yhteensä 453 miljoonaan euroon. Lokakuussa osakepääomaa korotettiin 110 000 000 osakkeella institutionaalisille sijoittajille suunnatulla osakeannilla. Lokakuun osakeannin emissiohinta oli yhteensä 603 miljoonaa euroa. Elokuisen osakepääomakorotuksen tarkoituksena oli rahoittaa FIH -pankin osto ja lokakuussa vahvistettiin pankin omaa pääomaa. Sigurdssonin mukaan kummatkin annit onnistuivat hyvin, ja Kaupthing Bankilla on nyt hyvät mahdollisuudet rahoittaa mahdollisia tulevia finanssialan yritysostoja pohjoismaissa ja Iso Britanniassa. Kaupthing Bankin osavuosikatsaus vuoden 2004 kolmannelta neljännekseltä on kokonaisuudessaan luettavissa englannin kielellä osoitteessa www.kaupthing.net. Vuoden 2004 tilinpäätös julkaistaan 27. tammikuuta 2005. Lisätietoja Suomen toiminnoista: Toimitusjohtaja Heikki Niemelä, Kaupthing Sofi, puh. (09) 478 40227 Kaupthing Bank on pohjoismainen pankki, joka tarjoaa kattavia liike- ja investointipankkipalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja institutionaalisille sijoittajille. Pankki on keskeinen toimija kaikilla Islannin finanssimarkkinoiden osa-alueilla. Pankki keskittyy kannattavaan kasvuun ja kansainvälisten toimintojen kehittämiseen. Tavoitteena on olla yksi Pohjoismaiden johtavista investointipankeista. Kaupthing Bank toimii Suomessa tytäryhtiönsä Kaupthing Sofin kautta. Vuoden 2003 syyskuussa Kaupthing osti enemmistön pörssilistatun sijoitusyhtiö Norvestian äänivallasta. Kaupthing Sofi ja Norvestia ovat jatkaneet toimintaansa toistaiseksi erillisinä yhtiöinä. Kaupthing on hakemassa pankkitoimilupaa myös Suomesta ja Kaupthing Sofi on tässä yhteydessä muuttamassa nimekseen Kaupthing Bank Oyj. Kaupthing Bank on noteerattu Islannin ja Tukholman pörsseissä. sä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT00120/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit