300 euron suojaosa on helpottanut työn vastaanottamista

Yli 300 euroa menevät tulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa.

Työtön voi tienata bruttona 300 euroa kuukaudessa, ilman että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että ansiotulojen 300 e/kk ylittävästä osuudesta puolet vähentää työttömyysetuuden määrää. Jos työttömyysajan ilmoitusjakso on neljä kalenteriviikkoa, suojaosa on 279 euroa.

Esimerkki: Saat heinäkuussa osa-aikatyöstä palkkaa 400 euroa. Tästä otetaan työttömyysetuuden sovittelussa huomioon 300 euroa ylittävä osuus eli 100 euroa. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavana maksupäivänä 50 euroa vähemmän kuin ilman ansiotuloja. Puolet suojaosan ylittävästä summasta siis vähennetään etuudesta.

Kaikki tulot pitää ilmoittaa Kelaan entiseen tapaan, vaikka ne jäisivätkin alle suojaosan.

Työttömyysajan ilmoitus tehdään kuten ennenkin ja palkkalaskelma tulee toimittaa Kelaan sovitellun työttömyysetuuden saamiseksi. Samalla Kela seuraa myös työssäoloehdon kertymää. Jos työtä on viikossa vähintään 18 tuntia ja palkka on vähintään 1 165 e/kk tai työehtosopimuksen mukainen, työ kerryttää myös työssäoloehtoa.

Syyskuussa 2015 Kelan työttömyysetuuksia sai kaikkiaan 227 300 henkilöä. Ansiotuloja oli 24 200 etuudensaajalla (10,6 %). Joka neljännellä ansiotuloja oli enintään suojaosan verran, joten heillä tulot eivät pienentäneet työttömyysetuutta. Soviteltua työttömyysetuutta sai 18 100 henkilöä.

Ansiotulot ovat yleistyneet työttömyysetuuksien saajilla suojaosan käyttöönoton jälkeen. Syyskuussa 2013 ansiotuloja oli 12 300:lla Kelan työttömyysetuuksien saajalla (6,7 %). Suojaosan käyttöönoton jälkeen, viime vuoden syyskuussa ansiotuloja sai 20 400 henkilöä (9,8 %). Tänä vuonna ansiotuloja saavien osuus on kasvanut edelleen.

Lue myös verkkolehdestä esimerkkijuttu siitä, miten soviteltu työmarkkinatuki toimii ja miten se yhdistetään asumistuen kanssa: Kannattaako töitä ottaa vastaan?

Lisätietoja asiakkaalle:

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit