Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke AMI saa jatkoa Kelan toimintana

Avomuotoinen mielenterveyskuntoutus saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet.

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke AMI järjestettiin vuosina 2010‒2014 osana Kelan mielenterveyskuntoutuksen kehittämistoimintaa. AMI-kuntoutuksen tavoitteena oli parantaa työsuhteessa olevien masennuskuntoutujien toimintakykyisyyttä, auttaa masennuksen oireiden lievittämisessä ja tukea yleistä elämänhallintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Kuntoutusta toteutti kuusi palveluntuottajaa eri puolilla Suomea. Kukin palveluntuottaja tuotti kuusi vuoden kestänyttä AMI-kurssia, joihin osallistui yhteensä 247 kuntoutujaa. Heistä 216 osallistui Kelan tutkimusosaston ja THL:n yhteistyössä toteutettuun arviointitutkimukseen.  Tutkimuksessa selvitettiin kuntoutuksen koettua vaikuttavuutta ja masennuskuntoutuksen palveluketjun toimivuutta. Tietoa kerättiin kuntoutujilta, kuntoutusohjaajilta ja kuntoutukseen lähettäneiltä tahoilta sekä projektiryhmien jäseniltä.

Tutkimustulosten perusteella AMI-kuntoutus saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Kuntoutujat kokivat kurssin pääosin hyödylliseksi ja psyykkistä vointia, työ- ja toimintakykyä sekä voimavaroja kohentavaksi. Avokäynteinä toteutunut ryhmämuotoinen kuntoutusmalli toimi hyvin masennuskuntoutuksessa.  Ryhmätapaamisissa saatiin tärkeää ammatillisesti ohjattua vertaistukea. 

Kuntoutusta tarvitsevat tunnistettiin työterveyshuollossa kohtuullisen hyvin, mutta oikea-aikaisuus ei aina toteutunut. Alkuvaiheen rekrytointiongelmien jälkeen yhdyshenkilötoiminta helpotti kuntoutukseen ohjautumista ja tiedonkulkua. Ohjaajien mukaan parhaiten kuntoutumista edistivät kuntoutuksen ryhmämuotoisuus ja avomuotoisuus, kesto sekä käytetyt teemat ja harjoitukset. Työterveyshuollon kanssa sovitut jatkotapaamiset olivat tärkeä tuki kuntoutuksen päättyessä.

AMI-hankkeen tuloksia käytetään Kelan uuden avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen palvelumallin luomisessa. Kelan tavoitteena on järjestää jatkossa avomuotoisia kuntoutuskursseja työelämässä tai opiskelemassa oleville aikuisille, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa masennus.  Avomuotoiset kuntoutuskurssit tullaan järjestämään kuntoutujan työssäkäyntialueella.

Lisätietoja:
Kelan tutkimusosasto,
tutkimusprofessori, FT, dosentti Annamari Tuulio-Henriksson, puh. 020 634 1877 tai 040 562 9396
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu:
Tuulio-Henriksson A, Appelqvist-Schmidlechner K, Salmelainen U.
AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 138, 2015. ISBN 978-951-669-983-0 (nid.), 978-951-669-984-7

Hinta 20 euroa

Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit