Ammatillinen kuntoutus kääntyi kasvuun

Kelan ammatillista kuntoutusta saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 36 % parissa vuodessa.

Kuntoutujien määrän kasvuun vaikutti se, että ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottui vuoden 2014 alusta. Kuntoutusta myönnettäessä sairauden lisäksi otetaan huomioon myös muut kuntoutujan elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat.

Vuonna 2015 ammatillista kuntoutusta sai 18 140 henkilöä. Tämä oli 36 % enemmän kuin vuonna 2013, jolloin kuntoutujia oli 13 890.

Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen osallistuja on keskimäärin 37-vuotias. Hän on hieman useammin nainen kuin mies.

Kelan kuntoutusta sai vuonna 2015 kaikkiaan 112 200 kuntoutujaa, joista vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta saaneiden osuus oli 16 %. Keskeiset toimenpiteet ammatillisessa kuntoutuksessa ovat ammattikoulutus ja työkykyä ylläpitävä kuntoutus (TYK).

Vuonna 2015 yksilöön kohdistuvat kuntoutusmenot olivat 442 milj. euroa, josta kuntoutuksen osuus oli 343 milj. euroa ja maksettujen kuntoutusrahojen osuus 99 milj.euroa. Ammatillisen

kuntoutuksen kustannukset olivat 34 milj. euroa ja sen ajalta maksettujen kuntoutusrahojen 26 milj. euroa.

Tilastokatsaus: Ammatillinen kuntoutus kääntyi kasvuun lakimuutoksen jälkeen

Lisätietoja medialle:
Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä
pääsuunnittelija Timo Partio, puh. 050 551 8302

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit