Asiakas saa Kela-korvauksen yhä useammin heti vastaanotolla

Asiakas saa entistä useammin Kela-korvauksen hoito- ja tutkimuskustannuksista heti lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla. Jo lähes 3 000 terveyspalvelun tuottajaa on solminut Kelan kanssa suorakorvauksen mahdollistavan valtakirjasopimuksen.

Kela on solminut 1 846 sellaista valtakirjasopimusta, jossa terveyspalvelujen tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi yksityiset lääkäriasemat ovat solmineet Kelan kanssa 949 sopimusta. Hammaslääkärit ovat olleet aktiivisimpia solmimaan valtakirjasopimuksia. Myös fysioterapeuttien sopimuksia on paljon. Turussa ja Tampereella sairaanhoitokorvaus useimmin suoraan Viime vuonna koko maassa Kela korvasi sairaanhoitoa 215 miljoonaa euroa. Siitä maksettiin suorakorvauksena 89,2 miljoonaa euroa eli 42 %. Kuluvan vuoden ensimmäisenä puolivuotisjaksona suorakorvausmenettelyn osuus nousi 49 %:iin. Kelan Lounais-Suomen alueella, johon kuuluvat mm. Tampere ja Turku, suorakorvauksena tämän vuoden puoleenväliin mennessä maksettiin jo 60 %. Muiden alueiden suorakorvausosuudet ovat yli 40 %. Pääkaupunkiseudulla kehitys on ollut nopeaa: kaksi vuotta sitten suorakorvausten osuus oli vain 21 %, tänä vuonna jo 42 %. Lääkärinpalkkioista vasta vähän suorakorvauksena Lääkärinpalkkioista Kela korvasi tämän vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella 34 miljoonaa euroa, hammaslääkärinpalkkiosta 50 miljoonaa euroa. Lääkärinpalkkioista korvattiin edelleen suurin osa muulla kuin suorakorvausmenettelyllä ( 35 %). Hammaslääkärinpalkkioista korvataan eniten, 58 %, suorakorvauksena. Kelan pyrkimyksenä on saada myös pienet ja keskisuuret yritykset tarjoamaan asiakkailleen Kela-korvaukset suoraan. Näillä atk-järjestelmästä aiheutuvat kustannukset saattavat olla kynnyksenä. Valtakirjasopimuksen solmineissa terveydenhuoltoyksiköissä asiakas maksaa lääkärinpalkkioista, hammaslääkärinpalkkioista sekä tutkimuksen ja hoidon kustannuksista vain oman osuutensa. Sairausvakuutuskorvausosuuden palvelujen tuottaja hakee asiakkaan valtuuttamana suoraan Kelalta. Tähän perustuu jo vakiintunut nimitys suorakorvaus. Lisätietoja Parhaillaan jakelussa oleva Kelan sanomat 4/04 kertoo lisää suorakorvauskäytännöstä. Kelan viestintä, puh. 020 434 1410 tai viestinta@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit