Asiakaspalvelun parantaminen korostuu Kelan toimintasuunnitelmassa

Kela tiedottaa 18.6.2004 Asiakaspalvelun parantaminen korostuu Kelan toimintasuunnitelmassa Asiakaspalvelun kehittäminen mm. puhelinpalvelua ja sähköistä asiointia parantamalla korostuu Kelan seuraavien neljän vuoden toimintasuunnitelmassa. Toimistoja ei silti aiota vähentää. Tavoitteena on ratkaista hakemukset nopeasti ja perusteiltaan yhdenmukaisesti. Tähän päästään mm. töitä tasaamalla. Kelan hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6. alustavasti valmistelun pohjaksi seuraavien neljän vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvän toiminta-ajatuksen ja strategia-osion sekä tuloskortin 2005- 2008. Toiminta- ja taloussuunnitelma käsitellään lopullisesti syksyllä. Hallitus hyväksyi myös Kelan henkilöstösuunnittelun tavoitteet vuoteen 2010 saakka. Tavoitteena on turvata asiakaspalvelun toimivuus ja taata organisaation tehokkuus. Työn tasaamisella optimoidaan henkilöstö- ja tilaresurssit. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat myös etuusosaamisen varmistaminen ja asiakaspalveluosaamisen parantaminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. Tavoitteiden täytäntöönpanosta sovitaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Kelan Etelä-Suomen vakuutusalueen aluejohtaja Ilkka Ruoppila siirtyy ensi vuoden alusta alueen kehittämisjohtajaksi. Hän keskittyy mm. alueen asiakaspalvelun kehittämiseen. Uusi aluejohtaja tulee valittavaksi syksyllä 2004. Hallitus myönsi tutkimushankkeeseen "Valtakunnallisen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman arviointi" vuodelle 2004 yhteensä 75 000 euroa harkinnanvaraisen kuntoutuksen (KKL 4 §) tutkimusvaroista. Samalla hallitus valtuutti tutkimusasioista vastaavan johtajan päättämään jatkorahoituksesta vuosina 2005-2007 esitetyn suunnitelman mukaan edellyttäen, että eduskunta myöntää tarvittavat varat KKL 4 §:n mukaiseen tutkimustoimintaan. Aikuisiän eli tyypin 2 diabetes on nopeasti kasvava kansallinen terveysongelma. Tutkimustulokset osoittavat, että tautiin sairastumista voidaan ehkäistä vähentämällä ylipainoa ja ohjaamalla elämäntapoja terveelliseen suuntaan. Professori Jaakko Tuomilehdon johtaman hankkeen avulla arvioidaan kansallisen ehkäisyohjelman vaikuttavuutta neljässä sairaanhoitopiirissä, jotka osallistuvat Kelan ja Kansanterveyslaitoksen ohella tutkimushankkeen rahoitukseen. Lisätietoja Kelan hallituksen puheenjohtaja Rauno Saari, puh. 020 5172002 Hallituksen sihteeri Juhani Rantamäki, puh.040 758 1293 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2005-2008: pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 43 41210 Henkilöstösuunnitelma 2010: johtaja Matti Puhakka, puh. 020 43 41214 Tutkimushankkeen rahoitus: johtaja Mikael Forss, puh. 020 43 41326 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/18/20040618BIT00260/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit