Asumistukeen muutoksia ensi vuonna

Kela tiedottaa 10.12.2004 Asumistukeen muutoksia ensi vuonna Yleinen asumistuki nousee ensi vuonna keskimäärin neljällä eurolla. Tuki tarkistetaan tulojen nousun takia vasta sitten, kun kuukausitulot ovat nousseet vähintään 300 euroa edellisestä asumistukipäätöksestä. Eläkkeensaajien asumistuen enimmäismäärät ja hoitomenot nousevat. Yleisen asumistuen nykyinen tulojen tarkistusraja on 160 euroa. Jos tuen saajan tulot vähenevät, tarkistusraja on jatkossakin 160 euroa. Esimerkiksi silloin kun sairaus tai työttömyys alentaa perheen tuloja, tarvitaan nopeasti korotus asumistukeen, jottei perhe joudu turvautumaan toimeentulotukeen. Tarkistusrajan nostaminen 300 euroon tulojen noustessa vähentää tuen tarkistuksia kesken vuoden. Se voi myös kannustaa tuen saajaa hankkimaan pieniä lisäansioita, koska ne eivät yhtä herkästi kuin nykyisin johda asumistuen pienenemiseen tai lakkaamiseen. Seuraavassa vuositarkistuksessa asumistuki tarkistetaan kuitenkin aina uusien tulojen ja asumismenojen mukaiseksi. Uutta tarkistusrajaa käytetään joulukuussa 2004 tai sen jälkeen tapahtuviin tulojen nousuihin. Kela on lähettänyt joulukuun alussa kirjeen muutoksesta kaikille asumistuen saajille. Enimmäisvuokriin korotus Ensi vuonna yleinen asumistuki nousee keskimäärin neljä euroa kuukaudessa, kun asumistuessa hyväksyttävät enimmäisasumismenot nousevat. Korotus toteutuu kuitenkin vasta seuraavan asumistuen tarkistuksen yhteydessä edellyttäen, ettei tukea saavan ruokakunnan tulotaso ole noussut. Valtioneuvosto antoi 2. joulukuuta asetuksen yleisen asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2005. Enimmäismääräisiä asumismenoja korotetaan kautta maan 0,23 eurolla keskuslämmitysasunnon neliötä kohden. Korotus vastaa tuen saajien asumismenojen keskimääräistä nousua. Myös vesimaksuja sekä omakotitalojen muita hoitokuluja korotetaan keskimääräistä kustannusten nousua vastaavasti. Yleistä asumistukea saa noin 159 000 ruokakuntaa, joissa on yhteensä noin 320 000 henkilöä. Asumismenojen osuus tukea saavien ruokakuntien tuloista on keskimäärin noin 57 %, mutta tuen jälkeen osuudeksi jää noin 28 %. Keskimääräinen tuki on 214 euroa kuukaudessa. Yleisen asumistuen arvioidaan nousevan keskimäärin 220 euroon vuonna 2005. Eläkkeensaajien asumistukeen myös korotusta Valtioneuvosto antoi 9. joulukuuta asetuksen eläkkeensaajien asumistuen perusteista. Sen mukaan hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan 1. ja 2. kuntaryhmässä 0,23 euroa neliötä kohden sekä 3. kuntaryhmässä 0,16 euroa neliötä kohden kuukaudessa. Siten asumiskustannusten enimmäismäärä nousee paikkakunnasta riippuen 83 - 119 euroa vuodessa. Vesinormia korotetaan kustannustason muutosta vastaavasti yhdellä prosentilla niissä asunnoissa, joissa on vesijohto ja lämmin vesi. Lämmitysnormeihin ei tule muutoksia. Muita asumistuen perusteita korotetaan elinkustannusindeksin nousua vastaavasti noin 0,4 prosentilla. Asumistuen uudet määräytymisperusteet otetaan huomioon vasta seuraavassa tarkistuksessa. Eläkkeensaajien asumistuki tarkistetaan, jos tuensaajan tulot nousevat vähintään 64 euroa kuukaudessa tai jos ne laskevät vähintään 32 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien asumistukea saa vajaat 160 000 eläkeläistaloutta, joissa on noin 176 000 henkilöä. Keskimääräinen tuki on 137 euroa kuukaudessa. Lisätietoja yleisestä asumistuesta: Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Mikko Horko, puh. 020 434 3428, tai suunnittelija Helena Vormala, puh. 020 434 3396 Lisätietoja eläkkeensaajien asumistuesta: Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Marja Laanterä, puh. 020 434 3347, tai suunnittelija Katri Sillanpää, puh. 020 43 43487. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=57003&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit