Asumistuki korvaa keskimäärin puolet asumismenoista

Asumistuen saajien määrä kasvoi edelleen vuonna 2014. Asumistukien piirissä oli vuoden lopussa yli 730 000 henkilöä, mikä on 13 % väestöstä ja 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Yleistä asumistukea sai vuoden 2014 joulukuussa 206 100 ruokakuntaa, joihin kuului yhteensä 379 400 henkilöä. Keskimääräinen ruokakunnalle maksettu asumistuki oli 295 euroa kuukaudessa, ja ruokakuntien asumismenot olivat keskimäärin 598 euroa kuukaudessa. Yleinen asumistuki kattoi keskimäärin 49 % asumismenoista.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien todelliset asumismenot ovat usein suuremmat kuin asumistukea myönnettäessä huomioidaan. Asunnon koolle määrätty enimmäispinta-ala ylittyi joka toisella saajaruokakunnalla joulukuussa 2014. Neliövuokran enimmäismäärä ylittyi 45 %:lla vuokralla asuvista saajaruokakunnista.

Eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden 2014 lopussa 191 400 henkilöä. Keskimääräinen eläkkeensaajien asumistuki oli 214 euroa, ja saajien asumismenot olivat keskimäärin 466 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajan asumistuki kattoi keskimäärin 46 % asumismenoista.

Eläkkeensaajan asumistuessa enimmäisasumismenot ylittyvät harvemmin kuin yleisessä asumistuessa. Vuokralla asuvista eläkkeensaajan asumistuen saajista 27 %:lla oli suuremmat asumismenot kuin asumistukea myönnettäessä huomioitiin.

Opintotuen asumislisää sai viime vuoden joulukuussa 151 900 opiskelijaa. Heistä137 500 sai vuokran mukaan määräytyvän asumislisän, joka oli keskimäärin 198 euroa kuukaudessa. Opiskelijoiden asumismenot olivat keskimäärin 365 euroa kuukaudessa. Vuokran mukaan määräytyvä asumislisä kattoi keskimäärin 54 % asumismenoista.

Lue lisää tilastojulkaisusta:
Kelan asumistukitilasto 2014

Lisätietoa medialle:
Kelan tilastoryhmä,
pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue myös Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä:
Vilkasta keskustelua vuokravakuuksista:
Kelan asumistuen asiakasraati pohti asumismenojen kehitystä sekä toimeentulotuen uudistusta asumiskustannuksien näkökulmasta.
http://sosiaalivakuutus.fi/vilkasta-keskustelua-vuokravakuuksista/

Liitteet & linkit