Asumistukimenojen kasvu jatkuu

Kela maksoi asumistukia vuonna 2014 yhteensä 1 523 miljoonaa euroa. Asumistukimenot ovat kasvaneet kuutena vuonna peräkkäin. 

Asumistukimenot olivat viime vuonna 33 % suuremmat kuin vuonna 2008 nykyrahan arvossa mitattuna. Menoja ovat lisänneet tuensaajien kasvava määrä sekä tukien suureneminen asumismenojen kallistumisen vuoksi.

Yleistä asumistukea maksettiin viime vuonna 742 milj. euroa. Tukea sai vuoden lopussa 206 100 ruokakuntaa. Heistä valtaosa, 95 %, asui vuokra-asunnossa. Yli puolet saajaruokakunnista, 55 %, oli yhden hengen vuokralla asuvia ruokakuntia.

Yleisen asumistuen lisäksi Kela maksoi eläkkeensaajan asumistukea 498 milj. euroa, opintotuen asumislisää 266 milj. euroa ja sotilasavustuksen asumisavustusta 16,5 milj. euroa.

Asumistukea myönnettäessä huomioidaan vain laissa määrätyt asumismenojen enimmäismäärät. Nämä ovat usein kuitenkin todellisia asumiskustannuksia pienemmät.  Joulukuussa 2014 vuokralla asuvista, yleistä asumistukea saavista ruokakunnista 77 %:lla oli suuremmat asumismenot kuin asumistuessa voitiin ottaa huomioon. Keskimääräiset vuokra-asuntojen asumiskustannukset olivat 592 e/kk, ja niistä huomioitiin asumistukea myönnettäessä keskimäärin 488 euroa. Vuokramenoista huomioitiin asumistuessa yksin asuvilla keskimäärin 75 % ja lapsiperheillä 89 %.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot tarkistetaan vuosittain. Kymmenessä vuodessa yleisen asumistuen keskimääräinen kuukausikorvaus on noussut 14 % nykyrahan arvossa laskettuna. Joulukuussa 2014 enimmäisasumismenot olivat 295 euroa. Samassa ajassa tuen saajien asumiskustannukset ovat nousseet reaaliarvossa 13 %. Keskimääräiset asumismenot olivat 580 euroa joulukuussa 2014.

Vuoden 2015 voimaan tulleen lainmuutoksen ansiosta yleisessä asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen määräytyminen yksinkertaistui. Hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat nyt ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko.

Lue lisää:
Asumistukien tilastokatsaus:
Kasvava joukko tuen saajia ja kallistuvat asumismenot lisäävät asumistukimenoja

Asumistuen muutokset 1.1.2015:
http://www.kela.fi/asumistuki-uudistuu-1.1.2015

Liitteet & linkit