Eläkkeensaajan asumistuen ehdot yksinkertaistuvat

Eläkkeensaajan asumistuen lainsäädäntö ja ehdot yksinkertaistuvat vuodenvaihteessa. Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu jatkossa lähes aina eläkkeensaajan asumistuen piiriin.

Eläkkeensaajan asumistuen säännökset yksinkertaistuvat vuoden vaihteessa. Taustalla ovat myös yleisen asumistuen säännösten muutokset. Muutokset yksinkertaistavat molempien tukien myöntämistä ja niiden hakemista Kelasta.

Eläkkeensaajan asumistuesta poistuu nykyinen ikäraja 65 vuotta. Tuki sidotaan eläkkeen saamiseen: jos olet pienituloinen eläkeläinen ja saat vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä, voit hakea Kelasta eläkkeensaajan asumistukea.

– Kuten lainsäädännössä aina, poikkeuksiakin on. Tietyissä tilanteissa eläkeläinen voi edelleen kuulua yleisen asumistuen piiriin, toteaa suunnittelija Katri Sillanpää Kelasta.

– Jos saat pelkästään esimerkiksi osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkettä, voit hakea yleistä asumistukea. Kuulut yleisen asumistuen piiriin myös, jos asut samassa taloudessa sellaisen henkilön kanssa, joka on oikeutettu yleiseen asumistukeen. Jos taas saat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä ja asut yksin tai puolisosi kanssa, kuulut aina eläkkeensaajan asumistuen piiriin.

Uudistuksen yhteydessä valintaoikeus eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen välillä poistuu. Vielä nykyisin joissain tilanteissa eläkeläinen voi valita yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä. Jatkossa esimerkiksi kaikki lapsiperheet voivat hakea vain yleistä asumistukea.

Sillanpää toteaa:

– Muuten eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteet pysyvät entisellään. Esimerkiksi omaisuus vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen samoin kuin ennenkin.

Eläkkeensaajan asumistukea koskeva lainmuutos tulee voimaan 1.1.2015. Muutokset otetaan huomioon tuen seuraavassa määräaikaistarkistuksessa tai muussa tarkistuksessa vuosien 2015–2016 aikana.

Lisätietoja

http://www.kela.fi/asumiseen-tukea_elakkeensaajan-asumistuki
http://www.kela.fi/yleinen_asumistuki

Puhelimessa
Eläkeläisten tuet -palvelunumero ja eläkkeensaajan asumistuki, puh. 020 692 202, ma–pe klo 8–18
ja Asumisen tuet -palvelunumero ja yleinen asumistuki 020 692 201, ma–pe klo 8–18

Lisätietoja medialle
Suunnittelija Katri Sillanpää, puh 020 634 3487
Etuuspäällikkö Pirjo Raute, puh 020 634 3580
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit