Elatustukea saaneiden lasten määrä kasvoi edelleen

Report this content

Elatustukea sai vuoden 2013 lopussa 101 400 lasta. Määrä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Elatustukea saaneiden lasten määrä on kasvanut vuosittain koko sen ajan, kun Kela on hoitanut elatustuen toimeenpanoa eli vuodesta 2009. Vuonna 2013 elatustukea sai 9,4 % kaikista 0-17-vuotiaista.

Noin puolet lapsista (51 400) sai elatustukea elatusvelvollisen alentuneen maksukyvyn vuoksi. Kela maksaa elatustukea esimerkiksi silloin, jos elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua tai elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.

Täysimääräistä elatustukea (151,85 euroa vuonna 2013) maksettiin 89 900 lapsesta. Keskimääräinen tuki oli 144,79 euroa kuukaudessa lasta kohti.

Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten osuus 0-17-vuotiaista oli suurin Päijät-Hämeessä, 11,2 % ja toiseksi suurin Lapissa, 10,8 %. Elatustukea saaneiden lasten osuus 0-17-vuotiaista oli pienin Ahvenanmaalla, 5,3 % ja toiseksi pienin Pohjanmaalla, 5,9 %.

Kela perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneet elatusavut. Vuoden lopussa perittävää elatusapua oli 40 400 henkilöllä. Elatusapuja perittiin vuoden aikana yhteensä 73,1 milj. euroa. Maksukyvytön voi hakea vapautusta elatusapuvelan maksamisesta. Maksuvapautusratkaisuja tehtiin viime vuonna 16 800, joista 79 %:ssa vapautus myönnettiin kokonaan tai osittain.

Lue lisää: Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2013 (pdf)
http://www.kela.fi/documents/10180/1630858/Kelan_lapsiperhe-etuustilasto_2013.pdf/fde7f7ee-b89a-47a4-a620-7bf325a583b5


Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Siru Keskinen, puh. 020 634 1372
etunimi.sukunimi@kela.fi

Liitteet & linkit